erfgoedobject

Wederopbouwhoeve met losse bestanddelen van 1922

bouwkundig element
ID
308099
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308099

Beschrijving

Wederopbouwhoeve met losse bestanddelen gelegen aan de noordzijde van de Moorsledestraat, een weg in landelijk gebied van Moorslede naar Zonnebeke. De boerenwoning met aansluitende dwarsschuur (ten westen van het erf) en de stallen (ten noorden) resulteren in een L-vormige hoeveconfiguratie met losse gebouwen. De kleine schuur, uitzonderlijk aansluitend bij de woning, wijst op het verminderde belang van graanteelt vanaf het einde van de 19de eeuw. Kenmerkend voor de regionalistische baksteenarchitectuur zijn de ritmerende rondboogdeuren. Opvallend zijn de dakvensters met oculi en het jaartal "1922" in het dak van de woning. Vanaf 1955 bevond zich ten noorden van de hoevegebouwen een loods.

Historiek

Op deze plaats is reeds een omhaagde (hoeve)site met één gebouw aangeduid op de Ferrariskaart (1771-1778), omgeven dor een bosrijk gebied. Op de P.C. Poppkaart (midden 19de eeuw) en de Ph. Vandermaelenkaart (rond 1850) is de hoeve aan de weg aangeduid met drie vrijstaande bestanddelen in U-vorm, nog steeds in een bosrijke omgeving in de vallei van de Mespelaerbeek. De S op de Vandermaelenkaart, ten oosten van de hoeve, staat voor sapinière of naaldhoutaanplant op weinig vruchtbare gronden. In 1864 noteert het kadaster de totale reconstructie van een rechthoekig huisvolume en een klein vrijstaand nutsgebouw, omgeven door een boomgaard (anders dan op de kaarten ontbrak een derde gebouw). Eigenaar Augustus Gheskière, koopman uit Menen en later Ieper, bouwde in 1864 een nieuw, achterin gelegen huis met groter vrijstaand nutsgebouw in het verlengde daarvan. In 1923 noteert het kadaster de wederopbouw van de hoeve. Tussen 1864 en de Eerste Wereldoorlog kwam er aan de straat, op enige afstand van de andere gebouwen, een klein gebouwtje bij, mogelijk een bakhuis (‘situatie voor’ van de mutatieschets van 1923). Eigenaar van de gebouwen in puinen na de oorlog was G.J. Ghekiere-Butaye. Bij de wederopbouw kreeg de hoeve een nieuwe L-vormige configuratie direct aan de straat, met boerenwoning met aansluitende dwarsschuur ten westen van het erf en stallen ten noorden.

Beschrijving

De vrijstaande gebouwen zijn jn L-vorm rondom het deels gekasseide erf gegroepeerd. Rondom het erf en een deel van de gebouwen is een ligusterhaag aangeplant. De gebouwen zijn gebouwd in rode verankerde baksteen boven gecementeerde plinten. De zadeldaken in rode mechanische pannen en zogenaamde Duitse pannen zijn gevat tussen zijgevels met schouderstukken, aandaken en vlechtingen. De licht geknikte dakoverstekken van schuur en huis rusten op houten modillons. Het jaartal "1922" is in blauwe pannen aangebracht in het dak van de woning (achterkant).

Bij de boerenwoning, ten westen van het erf, sluit de smallere dwarsschuur aan. De woning is opgevat als dubbelhuis: de rondboogdeur is geflankeerd door twee traveeën links en één travee rechts. De deur is gevat onder een dubbele kopse baksteenlaag. De rechthoekige vensters op bakstenen afzaat zijn recent verlaagd. Rechts, boven het keldervenster, bevond zich het opkamervenster. De traveeën links en rechts van de deur zijn bekroond door opvallende dakvensters. De spitse puntgevels met schouderstukken, aandaken en vlechtingen zijn ingevuld met oculi in een kopse laag.

De schuur, ten zuiden (links) aansluitend bij de woning, is aan de erfzijde smaller opgevat zodat er een hoek ontstaat met de zijgevel van het huis. Deze hoek is verstevigd met een brede steunbeer. De erfgevel van de schuur is opengewerkt door twee rechthoekige poorten onder ijzeren I-profielen, links de lage wagenhuispoort (ingevuld met recente garagepoort) en rechts de hoge schuurpoort met twee houten poortvleugels met links klinket. Onder de dakoverstek is een doorlopende kopse baksteenlaag gemetseld. Rechts van de schuurpoort steken onderaan in de blinde schuurtravee luchtspleten in de vorm van een chicane. De blinde zuidelijke (linker) zijgevel van de schuur is links afgeboord door een schuin oplopende steunbeer. De schuurpoort in de achtergevel is dichtgemetseld.

De stallen zijn gebouwd ten noorden van het erf. Het voederkot in het midden is herkenbaar aan de schoorsteen in het dak. De erfgevel is quasi symmetrisch opgevat: links en rechts zijn telkens twee rondboogdeuren onder strek gekoppeld; de rondboogdeur, ongeveer in het midden, is geflankeerd door rechthoekige stalvenstertjes. Deze venstertjes rusten op bakstenen afzaten en zijn verticaal geleed met houten middenstijlen. Ook de houten (stal)deuren met ijzeren hang- en sluitwerk zijn bewaard. De deur van het vroegere buitentoilet is herkenbaar door een hartje. Rechts steekt onder de dakoverstek een dichtgemetselde kleine muuropening, wijzend op het vroegere kippenhok.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, Mutatieschetsen en bijhorende staten Zonnebeke, 1ste afdeling (Zonnebeke),1864/10, 1923/48, 1955/23, 1957/30.

Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wederopbouwhoeve met losse bestanddelen van 1922 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308099 (Geraadpleegd op )