erfgoedobject

Schuur van Hofstede Lissewallehof

bouwkundig element
ID
30810
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30810

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hofstede Lissewallehof
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hofstede zogenaamd "Lissewallehof", eertijds "De Lisschewalle", naar de voormalige heerlijkheid van Lisschewalle. Laatstgenoemde was begrepen onder de heerlijkheid van Vlamertinge. Artikel 1.066 van het grondboek, opgemaakt in 1717-1720 vermeldt "een behuysde ende bewalde hofstede, synde een leen ende heerelichede, ghenaemt de Lisschewalle". Oorspronkelijk, hoeve met losse bestanddelen: U-vormige opstelling van verankerde, rood bakstenen gebouwen onder zadeldak (mechanische pannen) met overstekende rand op houten modillons rondom een geasfalteerd erf; thans deels "gesloten" ten gevolge recente uitbouwen tussen schuur en boerenhuis. Voormalige hopast, rechts van erfoprit ten noordoosten. Recente betonnen loods, links aanleunend tegen de schuur. Rest van voormalige omwalling, ten noordwesten.

Ten noordwesten van het erf, boerenhuis van thans vier traveeën + twee rechts een opkamertravee en één bouwlaag onder mank zadeldak, volgens R. Duflou daterend van 1763. Met schijnvoegen gecementeerde en witbeschilderde erfgevel. Schouwen met afwisselend rood en geel baksteengebruik. Verdiepte, rechthoekige kelderopening onder de opkamer. Rechthoekige tot licht getoogde muuropeningen. Beluikte vensters met grote roedeverdeling. Vergroot venster links. Recente deur met bovenlicht en arduinen aantrede. Achtergevel: schouderboogdeurtje in kozijn. Deels witbeschilderde rechter zijgevel met muurvlechtingen voorzien van getraliede bolkozijnen in korfboogomlijsting van gele bakstenen onderaan, en een beluikt kozijnvenster in rondboognis in de top. Linker zijgevel eveneens met muurvlechtingen, geel bakstenen korfboogomlijstingen van gedichte ramen en jaartal 1774 (?) door middel van gele bakstenen opgenomen in metselverband. Lage aanbouwsels onder lessenaarsdak tegen beide zijgevels. Grotendeels aangepast interieur met nog behouden schouw onder houten schouwbalk met haard van "zwarte bakstenen"; deels bewaard eiken schaargebint.

Ten noordoosten, stal (nokrichting loodrecht op het huis) onder grotendeels mank (wegens uitbouwen) zadeldak, gedateerd 1872 door middel van gele bakstenen opgenomen in het metselverband van rechter zijgevel; geel bakstenen rondboognisje met kruisbekroning, in top van beide zijgevels.

Ten zuidwesten, dwarsschuur (nokrichting loodrecht op het huis) met van links naar rechts wagenhuis, dorsvloer, garage en stal. Horizontale plankenbeschieting boven het versteende wagenhuis.

  • DUFLOU R., Geschiedenis van Vlamertinge, Langemark, 1956, p. 143.

Bron: DELEPIERE A.-M., HUYS M. & LION M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi; Huys, Martine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De woning ten noordwesten, de stal ten noordoosten en de ast aan de oprit zijn gesloopt. Alleen de de dwarsschuur ten zuidwesten van het erf is bewaard. 

  • Informatie verkregen van de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Polderrand (18 november 2022).
Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Schuur van Hofstede Lissewallehof [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30810 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.