erfgoedobject

Bunker Se7

bouwkundig element
ID
308148
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308148

Beschrijving

Betonnen militaire constructie, gelegen in een weide langs Voorsteegje, ten zuiden van huisnummer 1.

Het betreft een Belgische bunker, opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. Deze verdedigingsstelling werd tussen 1934 en 1938 aangelegd op acht kilometer ten zuiden van Gent ter verdediging van het nationaal reduit. De aanleg hiervan kaderde in de fortificatiepolitiek die België na de Eerste Wereldoorlog voerde.

Het eigenlijke bruggenhoofd was opgebouwd uit twee weerstandsnesten – Betsberg en Muntekouter – en drie steunpunten – Semmerzake, Eke en Astene. De weerstandsnesten en steunpunten waren met elkaar verbonden via een courtine, bestaande uit drie verdedigingslijnen. De steunpunten waren iets vóór de voorste verdedigingslijn ingericht en konden vanuit drie richtingen worden verdedigd.

Het steunpunt Semmerzake lag op een hoogte, die aan westelijke, zuidelijke en oostelijk zijde verdedigd werd met 13 bunkers, die vrij dicht bij elkaar waren opgericht. De kern van dit steunpunt bestond uit twee zware geschutbunkers. De kern van dit steunpunt bestond uit twee zware en dicht bij elkaar gelegen geschutbunkers op de westelijke flank van de hoogte, met name Se2 en Se3.

Bunker Se7 lag aan de noordoostelijke zijde van het steunpunt. De bunker bevat een toegangssas en twee ruimtes met schietopeningen voor mitrailleurs in oostelijke richting, in de richting van de molen van Semmerzake. De schietopeningen zaten achter luiken en werden bijkomend beschermd door een uitstekende muur (oreillon) aan de zuidelijke hoek. De bunker was enkel voor het type Maximmitrailleurs uitgerust, niet voor andere types mitrailleur.

De bunker was gecamoufleerd als een klein arbeidershuisje. Hiertoe was hij volledig met baksteen ommuurd en onder een zadeldak, belegd met rode dakpannen geplaatst. Er werden ramen gesimuleerd, aan de hand van gegalvaniseerde metalen platen waarop houten raamprofielen werden gekleefd. Onderaan deze raamopeningen werden bakstenen vensterdorpels uitgewerkt. Ook de schietopeningen zijn in dergelijke gesimuleerde vensteropeningen verstopt. Boven de toegang is het cijfer 62 aangebracht.

Op bevel van de Duitse bezetter werden ijzeren onderdelen in 1941 verwijderd en werden bunkeropeningen in 1944 dichtgemetseld. De muuropeningen zijn terug deels opengemaakt.

  • JANSSEN E. 2007: Bruggenhoofd Gent, België onder de wapens 26, Erpe.

Auteurs :  Decoodt, Hannelore
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Bruggenhoofd Gent

  • Is deel van
    Semmerzake


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bunker Se7 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308148 (Geraadpleegd op )