erfgoedobject

Wederopbouwhoeve Thames Farm

bouwkundig element
ID
308158
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308158

Beschrijving

Kleine wederopbouwhoeve van het langgestrekte type. De hoevenaam Thames Farm is afgeleid van de naam op militaire stafkaarten uit de Eerste Wereldoorlog en verwijst ook naar de nabijgelegen Duitse bunker Thames farm van begin 1917. De hoeve werd na de oorlogsvernietiging ongeveer op dezelfde plaats heropgebouwd, maar met een gewijzigde opstelling. In deze eenvoudige baksteenarchitectuur vormt de getrapte laaddeur een opvallend regionalistisch element. Aan de straat geven ijzeren hekken, gevat tussen betonnen pijlers, toegang tot de hoeve. Het kleine erf is aan de noordzijde afgelijnd met een haag. Ook markeert een solitaire fruitboom (peer) het erf. Ten zuiden en ten westen van de wederopbouwhoeve zijn recente loodsen gebouwd.

Historiek

Op de Ferrariskaart (1771-1778) is de site met twee achterin gelegen gebouwen, haaks op de straat, aangegeven. Deze gebouwen waren ingeplant op twee aparte, omhaagde percelen in een bosrijke omgeving. Op de P.C. Poppkaart (rond 1850) waren er ten zuiden twee kleine gebouwtjes bijgekomen. In 1868, het jaar van de aanleg van spoorlijn 64 Ieper-Roeselare ten westen van de hoeve, noteerde het kadaster de verkoop van de kleine landbouwuitbating met “huisgebouwen & erf”, land, weide, hooiland en tuin. Landbouwer Jan-Baptiste Barret uit Ieper verkocht de hoeve aan smid Vanderhaeghe uit Passendale. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de Duitse bunker Thames farm met mitrailleurpost begin 1917 gebouwd langs de spoorwegbedding, als onderdeel van de Flandern I-Stellung. Na de inname van de bunker door Australische eenheden op 4 oktober 1917 deed hij tijdelijk dienst als medische post. Na de oorlogsvernietiging noteerde het kadaster in 1923-1924 de wederopbouw van de hoeve door weduwe en kinderen Dochy-Baccarne. Hierbij werd de configuratie met losse bestanddelen gewijzigd naar een langgestrekte opstelling, haaks op de straat. Mogelijk konden daarbij een deel van de grondvesten van het noordelijke volume van voor de oorlog hergebruikt worden. In het verlengde van dit richting straat verschoven volume kwam nog een klein nutsgebouw. Tussen de woning met aansluitende stallen en schuur (ten westen) en het kleine nutsgebouw (ten oosten) werd nauwelijks tussenruimte gelaten.

Beschrijving

Ten westen situeert zich de boerenwoning met aansluitende stallen en kleine dwarsschuur. Het langgestrekte volume in donkerrode verankerde baksteen is gevat onder een doorgetrokken zadeldak (rode mechanische pannen). De nok van het huis komt iets hoger. Bij de stallen en de schuur rust de bredere dakoverstek op houten modillons. Van links naar rechts (vanuit het noorden bekeken) zijn volgende elementen afleesbaar: het huis van drie traveeën met deur in het midden, de stallen van vijf traveeën met kenmerkende rechthoekige laaddeur in trapgevel en de schuur van drie traveeën met dichtgemetselde hoge poort. In de huisgevel is de getoogde deur onder baksteenstrek geflankeerd door een opkamervenster en een venster met bewaard houtwerk met T-indeling en grote roedeverdeling. In de stallen steken getoogde staldeuren en -venstertjes. Het houtwerk van deuren en vensters is bewaard: beplankte deuren op opgeklampt kader en stalvenstertjes met verticale geleding. De rechthoekige schuurpoort (dichtgemetseld) is gevat onder een brede houten latei. Rechts daarvan steekt nog een klein stalvenstertje.

Het kleine nutsgebouw, ten oosten van het huis (links bekeken vanuit het noorden), is gebouwd in oranjerode verankerde baksteen en is gevat onder een zadeldak in rode mechanische pannen. Het gebouwtje is in principe vrijstaand op een achteruit geschoven rooilijn, maar is door een recent nutsgebouw onder lessenaarsdak verbonden met de woning. Rechts herbergt het gebouwtje een stal, herkenbaar aan de bewaarde stalvenstertjes onder getoogde strek. Links verwijzen (dichtgemetselde) poorten onder metalen I-profiel, onder meer in de vrijstaande zijgevel, mogelijk naar de vroegere wagenhuisfunctie.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, Mutatieschetsen en bijhorende staten Zonnebeke, 1ste afdeling (Zonnebeke), 1868/2, 1923-1924/30.
  • VERBOVEN H. 2011: Een voorlopig voorstel van WO I-“lieux de mémoires”, onuitgegeven rapport Onroerend Erfgoed, Brussel.

Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  : 2020


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wederopbouwhoeve Thames Farm [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308158 (Geraadpleegd op 17-05-2021)