erfgoedobject

Steenbakkerij Veys en C°, Briquetterie St.-Antoine

bouwkundig element
ID
30816
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30816
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige steenbakkerij Veys en C°, zogenaamd "Briquetterie St.-Antoine", van de tweede helft van de 19de eeuw; thans buiten gebruik. Type Hoffman-ringoven. Rood bakstenen gebouw op rechthoekige plattegrond, onder gebogen zadeldak (nokrichting loodrecht op de straat, mechanische pannen), met overstekende dakrand, overgaand in afdak. Gebogen lange gevels, onderaan voorzien van rondbogige monden onder dubbele rollaag, tussen verticale I-balken. Vernieuwde linker zijgevel. Interieur: rondgang onder tongewelf aan weerszij van centrale oven.

Aanleunende conciërgewoning van zes traveeën en twee bouwlagen onder plat dak tegen rechter zijgevel. Verankerde rode baksteenbouw op gepikte plint; getoogde muuropeningen. Hoge schoorsteen op vierkante basis, oorspronkelijk rechts van de steenbakkerij gelegen, thans afgebroken.


Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  : 1987


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Steenbakkerij Veys en C°, Briquetterie St.-Antoine [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30816 (Geraadpleegd op 06-05-2021)