erfgoedobject

Hoeve 't Ravenhof

bouwkundig element
ID
30833
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30833

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve 't Ravenhof
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Zogenaamd "'t Ravenhof", zie ijzeren opschrift op linker zijgevel; volgens bewoners recente benaming. Eertijds omwalde hoeve met losse bestanddelen: groepering van verankerde, rood bakstenen gebouwen van één bouwlaag onder overkragend zadeldak op houten modillons, rond een geasfalteerd erf met centraal siertuintje ter vervanging van vroegere vaalt; vrij lange geasfalteerde erfoprit, aan straatzijde gemarkeerd door linden, naar het erf toe afgezoomd met populieren; tweede achterliggend gebetonneerd erf, ten noordwesten begrensd door recente loods; boomgaard ten zuiden; hopvelden links van de oprit.

Ten noordwesten, boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type: thans acht, oorspronkelijk vier linker staltraveeën + thans zes traveeën tellend woonhuis + twee rechts gelegen opkamertraveeën, onder gebogen zadeldak geknikt boven de opkamer; laatst genoemde gedateerd 1759 door middel van wapensteen in erfgevel en muurankers in rechter zijgevel; linker gedeelte gedateerd 1776 door middel van muurankers in erfgevel. Verankerde rode baksteenbouw op gecementeerde, deels witgekalkte plint. Opkamer. Gebruik van gele bakstenen voor aflijning van sokkel, rechts hoekband, voormalige vensteromlijstingen en strekse lateien. Verkleinde, licht getoogde opkamervensters onder strekse latei; schuiframen met geprofileerde wisseldorpel; bewaarde duimen. Rechthoekige kelderopening onder houten latei. Rechter zijgevel (opkamer-): geknikte tuitgevel met aandak; geel bakstenen muurvlechtingen en hoekbanden; rechthoekige kelderopening met houten spijlen, onder rollaag van gele bakstenen; beluikt houten kloosterkozijn in geel bakstenen omlijsting ter hoogte van de zolder; dichtgemetseld topvenster rechts in analoge omlijsting. Links woongedeelte met aangepaste muuropeningen onder doorlopende latei. Sporen van getoogde ontlastingsbogen links en van geel bakstenen omlijsting rechts. Aangepast linker stalgedeelte, onder meer met resten van analoge omlijstingen en geel bakstenen hoekband links. Haaks uitgebouwde keuken tegen de achtergevel. Linker zijgevel met dichtgemetseld getoogd zoldervenster in geel bakstenen omlijsting. Aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen laatst genoemde gevel. Interieur. Vlak overzolderde kelder. Voorts aangepast.

Ten noordoosten, achter het boerenhuis, klein stalgebouw van drie traveeën (nokrichting loodrecht op het huis) met rechts aanleunend melkhuis onder lager zadeldak. Getoogde muuropeningen onder strekse latei.

Ten zuidwesten, links achter het boerenhuis, heropgebouwde dwarsschuur van de jaren 1920, thans omgebouwd tot ast. Schuurpoort onder luifel. Korfboogpoort en rechthoekige muuropeningen onder rondbogige ontlastingsboog. Dichtgemetselde muuropeningen in linker zijgevel. Aanbouwsels tegen rechter zij- en achtergevel.

Ten noordoosten, voormalige ast heropgebouwd in de jaren 1920, thans omgevormd tot stal (nokrichting loodrecht op het huis). Links gedeelte van één bouwlaag geritmeerd door steunberen; klimmend dakvenster; getoogde en rechthoekige muuropeningen. Rechter gedeelte - eigenlijke ast - van twee bouwlagen. Resten van gegalvaniseerde trekschouwen. Haaks tegen de achtergevel aanleunend bakhuisje met kern uit de tweede helft van de 18de eeuw, zie onder meer hoekband van gele bakstenen.


Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve 't Ravenhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30833 (Geraadpleegd op )