erfgoedobject

Bruine beuken in parkrand

landschappelijk element
ID
308390
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308390
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

 • is deel van de aanduiding als beschermd monument Het Klein Park met kasteel Felixhof
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd cultuurhistorisch landschap Rode beuken
  Deze bescherming was geldig van tot

Beschrijving

De rij opgaande bruine beuken hoort bij de westelijke domeinafbakening van 'Het Klein Park’. De bomen zijn omwille van hun kleurschakeringen in de parkrand ingeplant.

Het Klein Park is een 19de-eeuws park bij een landhuis dat terug gaat op de oudere vierkantshoeve ‘Hof ten Poele’. De eerste aanpassing gebeurde in 1810 en bijkomend in het vierde kwart van de 19de eeuw. Het bijhorende park van bijna 11 ha werd aangelegd in een vroege landschappelijke stijl. Rond 1860 gebeurden diverse belangrijke aanplantingen, wat resulteerde in een dendrologisch interessante collectie. Het Klein Park werd uitgevoerd door Felix-Xavier de Spoelberch (1808-1868) die in 1830 als eigenaar wordt vermeld en in 1860 alle percelen in de buurt bezat. Rijen bruine beuken met een tussenruimte van 10 m werden langs de oude Tiense weg (Kerselaarlaan) en de Molenbeek aangeplant als accentboom en tevens als een relict van domeinafbakening. In 2004 werden de bomen 130 à 140 jaar oud geschat, wat neerkomt op een plantdatum die zich tussen 1864 en 1874 situeert.

Het instituut ‘Ave Regina’ wordt in de jaren 1940 ingeplant tussen het kasteel Felixhof en de Stationsstraat. Oorspronkelijk werd hiervoor de oostelijke zijde van het park, waar de meeste landschappelijke aanleg zich bevond, vooruitgeschoven. Maar uiteindelijk koos men voor de zone tussen het kasteel en de dorpskern. De inplanting van de gebouwen van dit instituut had een negatieve impact op de bomenrij. In verschillende aanvragen werden toelatingen verleend om de bomen te kappen omwille van veiligheidsredenen. Bij de voortschrijdende achteruitgang was er aantasting met reuzenzwam (Meripilus giganteus). Het deel waar de bomen eerst verdwenen, bevond zich ter hoogte van de gebouwen, opgericht in de jaren 1940. Ophoging en aantastingen van de wortelzone (bodemverdichting) van de bomen is hier niet vreemd aan. De laatste elf bomen werden in 2005 gekapt.

 • Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Het Klein Park [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300774 (Geraadpleegd op 17-01-2022)
 • Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beheersarchief, Bierbeek, Rode beuken, kappingsaanvragen.

 


Auteurs: Vanmaele, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Het Klein Park


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bruine beuken in parkrand [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308390 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.