Teksten van Duitse militaire post II

Duitse betonconstructies uit de Eerste Wereldoorlog ()

In de weide rechts van de erfoprit naar deze recente hoeve bevinden zich twee gelijkaardige Duitse betonconstructies uit de Eerste Wereldoorlog.

Betonnen constructie (gewapend beton, verloren bekisting) op nagenoeg rechthoekige plattegrond van circa 735 x 430 cm onder betonnen afgerond dak op metalen golfplaten. Aan de oostzijde rechthoekige deuropening en aan de westzijde schuin naar beneden lopende opening.

Vermits beide constructies tijdens de oorlog door een smalspoor verbonden waren met het Duitse netwerk van spoorwegen ten zuiden van het "Vrijbos" (Houthulst) fungeerden deze twee constructies wellicht als opslagplaatsen.

  • Inventarisatie van Relicten uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek" en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Missiaen, Halewijn; Vanneste, Pol: Duitse militaire post II [online], https://id.erfgoed.net/teksten/370393 (geraadpleegd op )


Duitse militaire post II ()

Eén van twee bij elkaar gelegen bovengrondse betonnen militaire posten in een weide tegenover boerderij Mgr. Schottestraat 45, ten noorden van het zogenaamde Vrijbos van Houthulst, op 4500 meter ten noordoosten van Merkem en op 700 meter ten zuidoosten van Jonkershove. Dit betreft de meest noordelijke constructie.

Het betreft twee Duitse militaire posten uit de Eerste Wereldoorlog. Vanaf het netwerk van spoorwegen ten zuiden van het Vrijbos (Houthulst) vertrok een smalspoorbaan richting Jonkershove en verder noordwaarts. Dit smalspoor maakte twee korte aftakkingen ter hoogte van de beide constructies.

Beschrijving

Bovengrondse betonnen militaire post met een nagenoeg rechthoekig grondplan van circa 735 x 430cm. Het dak is gebogen en gegoten op golfplaten, met fijne, diepe golving die in de noordelijke constructie nog steeds aanwezig zijn. Een deel van het beton werd gegoten tegen een houten bekisting. Het beton is gewapend met ronde ijzers.

De deuropening bevindt zich aan de oostelijke zijde en is 90 cm breed. Aan de westelijke zijde zit een opening, die schuin naar beneden loopt. 

  • Captured German Trench and Operations Maps from the National Archives [CD-rom uitgegeven door The Naval & Military Press], Stellungskarte Diksmuide Süd, 1/20.000, 11/9/1917.

Bron: DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs:  Bogaert, Nele, Decoodt, Hannelore
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Bogaert, Nele; Decoodt, Hannelore: Duitse militaire post II [online], https://id.erfgoed.net/teksten/370394 (geraadpleegd op )