erfgoedobject

Holle weg Betserbaan

landschappelijk element
ID
308409
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308409

Beschrijving

Het wegenpatroon is in het agrarisch gebied tussen Halen en Loksbergen tussen de 17de eeuw en het heden relatief weinig veranderd. Meer naar het westen liggen hier nog enkele onverharde wegen waaronder de Kannoniersstraat. 

In noord-zuid richting ligt de Betserbaan, een verbindingsweg tussen Diest en Geetbets in de Getevallei, die tijdens de slag van Halen op 12 augustus 1914 als verdedigingslijn is gebruikt. Ter hoogte van de vallei van de IJzerbeek sneed de weg zich in op de flanken in. Deze diep ingesneden holle wegen had een vertragende invloed op de Duitse cavaleriecharges die vanuit Halen op de Belgische stellingen ten westen van de Betserbaan kwamen aangestormd. Bij de holle weg van de Betserbaan moesten de ruiters vertragen om de diepe weg over te steken. Dat haalde niet alleen de snelheid uit de charge, ruiters struikelden ook over elkaar en vanaf de hoger gelegen berm namen Belgische karabiniers-wielrijders de ruiters onder vuur. Boven op de berm van deze holle weg werd in 1976 een monument voor deze eenheid opgericht.

De Betserbaan heeft door de verbreding en wegverharding zijn oorspronkelijke uitzicht verloren, maar heeft omwille van zijn band met het slagveld van Halen wel degelijk een grote historische waarde.

 

  • S.n. 2012: Op grond van St-Trudo. De kaartenatlas van de abdij van Sint-Truiden 1697, Hasselt, 206-207.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000, kaartblad 127, Kasterlee, raadpleegbaar via http://www.ngi.be/NL/NL1-4-2-3.shtm
  • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
  • VAN DEN HOVE P. 2014: Halen, 12 augustus 2014. Een vergeten strijd in een vergeten landschap?, M&L 33/5, 6-27.
 
 

Bron     : -
Auteurs :  Verboven, Hilde
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Halen

  • Is deel van
    Slagveld van Halen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Holle weg Betserbaan [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308409 (Geraadpleegd op )