erfgoedobject

Streuvelshoeve

bouwkundig element
ID
30841
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30841

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Streuvelshoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Zogenaamd "Streuvelshoeve", zie nabijgelegen sociale verkaveling zogenaamd "Streuvelswijk". Hoeve met herenhuis op "nieuwe" plaats naar ontwerp van architect L. Verstraete (Izegem) van 1921, teruggaand op de regionale hoevebouw zie opstelling: losse, L-vormige opstelling van boerenhuis (nokrichting loodrecht op de straat) en schuurstalvleugel (nokrichting loodrecht op het huis), respectievelijk ten noordwesten en ten noordoosten van een deels verhard erf; vooroorlogse hopast ten zuidoosten; geasfalteerde erfoprit, afgezet met notelaars en lijsterbessen;

aanplanting: vaalt achter de schuur-stalvleugel; drenkput ten oosten; materialen: gele baksteenbouw; bedakingen (mechanische pannen) met overstekende rand op houten modillons, te weten gebogen schilddak met klimmende dakkapellen kant zijgevels bij het boerenhuis en gebogen zadeldak met dakvenster en luifel bij de schuurstalvleugel; rechthoekige muuropeningen onder houten latei in combinatie met korfbogige ontlastingsboog (woonhuis); gewoon voor rechthoekige stal; arduinen lekdrempels; voorts, "traditiegebonden" houtwerk, zie kleine roedeverdeling van de bovenlichten, luiken, tweedelige staldeuren en korfboogpoorten van de schuur-stalvleugel; stallingen met bakstenen troggewelven op I-balken en leistenen tusenschotten; eveneens in combinatie met strekse korfbogige ontlastingsboog onder bakstenen druiplijstje; indeling: boerenhuis met opkamer, rechts in achtergevel (noordelijke hoek); schuur-stalvleugel met links stal, ter vervanging van oorspronkelijk bakhuis, zie behouden oven, dorsvloer, koeienstal, privaat, voederhok en paardenstal met knechtenkamertje. Recente uitbreidingen: betonnen loods van 1953 ten noordoosten; varkensstal met garage, van de jaren 1970, als verbinding tussen boerenhuis en schuurvleugel; varkens- en koeienstal, respectievelijk van 1976 en 1980, ten noordoosten.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 4165.

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Streuvelshoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30841 (Geraadpleegd op )