erfgoedobject

Hoeve De Drie Torren

bouwkundig element
ID
30842
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30842

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve De Drie Torren
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Zogenaamd "De Drie Torren", ten gevolge haar ligging nabij het kasteel "De Drie Torens" te Brielen. Hoeve met losse bestanddelen, deels vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarna herstel en herbouwd, grosso modo naar oorspronkelijk uitzicht, naar ontwerp van architect C. Schmidt (Poperinge) van 1920.

Groepering van verankerde, bakstenen gebouwen onder zadeldak (mechanische pannen) met overstekende rand op houten modillons, aan weerszijden van een deels verhard erf met aflijnende bakstenen en gekasseide stoepen. Voormalige cichorei-ast en bakhuis, laatst genoemde met aanleunende nieuwe varkensstal, ten noorden van erf en boerenhuis, links van lange, geasfalteerde erfoprit. Zijdelingse drenkplaatsen, volgens bewoner ingekort, als vermoedelijke overblijfselen van vroegere omwalling. Resten van boomgaard ten zuidwesten van de schuur.

Ten noordoosten, boerenhuis van oorspronkelijk zeven, thans zes traveeën en één bouwlaag + twee opkamertraveeën en twee voormalige staltraveeën, onder onderbroken zadeldak, hoger opgetrokken boven rechter gedeelte. Oudere, mogelijk 18de-eeuwse kern, in 1865 uitgebreid, zie geel bakstenen jaartal opgenomen in metselverband van de rechter zijgevel, en bouwnaad rechts van de opkamer. Getoogde muuropeningen met strekse latei van gele bakstenen. Bakstenen lekdrempels. Getraliede kelderopening, oorspronkelijk beluikt, zie behouden duimen. Beluikte vensters, deels met vernieuwd houtwerk, Deur met bovenlicht. Vergroot linker venster; rechter staldeur verbouwd tot garage onder betonnen latei. Stalgedeelte uitgerust met bakstenen troggewelven tussen I-balken. Aanpalende, recente loods onder golfplaten-bedaking, tegen rechter zijgevel.

Ten zuidwesten, dubbele dwarsschuur (nokrichting parallel van het huis) met van links naar rechts voormalig wagenhuis, stalletje, dorsvloer, aardappelkelder, dorsvloer en stalgedeelte, onder meer koeienstal. Rode baksteenbouw met oudere (19de eeuw ?) muurpartijen van gele bakstenen. Dichtgemetselde wagenhuisopening onder horizontale plankenbeschieting. Korfbogige schuurpoorten in geel bakstenen omlijsting met sluitsteen. Oorspronkelijk getoogde staldeuren. Zonvormig uilengat in linker zijgevel. Hersteld stalgedeelte onder bakstenen troggewelven tussen I-balken. Balkenzoldering boven het rechter stalgedeelte. Bewaard schaargebint. Tegen de rechterhoek aanleunende nieuwe bijbouw.

Ten noorden, voormalige cichorei-ast: verankerde rode baksteenbouw onder zadeldak (nokrichting parallel aan het huis). Licht getoogde muuropeningen onder strekken van gele bakstenen. Behouden zoldering van ijzeren fatten en tralies in rechter gedeelte. Linker gedeelte, eertijds met vuurhaarden, thans verbouwd tot stal.

Ten noorden, nabij het boerenhuis, 19de-eeuws bakhuis (nokrichting parallel aan het huis). Rode baksteenbouw met gebruik van gele bakstenen voor de strekken van muuropeningen.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 3582 en 3583.
  • DUFLOU R., Geschiedenis van Vlamertinge, Langemark, 1956, p. 145.

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve De Drie Torren [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30842 (Geraadpleegd op )