erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
30843
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30843

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve naar ontwerp van architect Louis Verstraete (Izegem) van 1920; opstelling afwijkend van de vooroorlogse, L-vormige schikking van de gebouwen; wederopbouw teruggrijpend naar de regionale hoevebouw.

Opstelling: losse, U-vormige opstelling van boerenhuis (nokrichting parallel aan de straat), stal- en schuurvleugel (nokrichting loodrecht op het huis), respectievelijk ten noordoosten, noordwesten en zuidoosten van het erf met deels behouden omlopend kasseien pad en aflijnende bakstenen stoepen ter hoogte van stal en schuur; tabaksast en tabaksstalling ten zuidoosten en ten noordoosten van het hof; geasfalteerde oprit ten zuidwesten; aanplanting: drenkplaats links van oprit; moestuin middenin het erf. Materialen: verankerde rode baksteenbouw; zadeldaken pannen (mechanische) - geknikt en gebogen bij het boerenhuis- met overstekende rand op houten, geprofileerde modillons; rechthoekige muuropeningen onder betonnen latei en een korf- of rondbogige ontlastingsboog, bestaande uit een strekse laag, een rollaag en een bakstenen druiplijstje; deels vernieuwde boogvelden en houtwerk; streekeigen bouwelementen: zijgevels, dakvensters en -kapellen, voorzien van aandak, muurvlechtingen en smalle schouderstukken; steunberen en hoeksteunberen bij het rechts gelegen schuurgedeelte. Indeling: boerenhuis met links en rechts opkamer van twee traveeën, aan erfzijde, boven getoogde, deels dichtgemetselde kelderopeningen; getoogde kelderdeur in linker zijgevel; lange stalvleugel met in- en uitspringende muurgedeelten, omvattend onder meer voederhok en -keuken; dwarsschuur met aangepaste links gelegen poort, centrale dorsvloer zie korfbogige schuurpoort onder luifel, en dubber wagenhuis links, zie de twee korfboogpoorten onder strek en druiplijst.

Nieuwe garage links tegen het boerenhuis aanleunend; recente varkensstal, koestal en loods respectievelijk ten noorden en ten oosten van het hof.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 3590.

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30843 (Geraadpleegd op )