erfgoedobject

Grensweg door het Kluisbos

landschappelijk element
ID
308444
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308444

Beschrijving

Centraal in het Kluisbos bevindt zich een ontsluitingsweg die het bos, van de Torendreef tot aan de Knokteberg, oost-westelijk doorkruist. Deze oude bosweg is gelegen bovenop op de heuvelkam. Het verbindt het gehucht op de Kluisberg met de Vierschaar en liep destijds verder richting Ronse (via de Ronsebaan). Het volledige tracé van de weg is mooi afleesbaar op de Villaretkaart (1745-1748). Op deze kaart is ook te zien dat de weg in westelijke richting verder liep naar de Scheldevallei (richting Escanaffles).

De weg markeert de grens tussen Vlaanderen en Wallonië. De gewestgrens bevindt zich namelijk, over het volledige tracé van de weg, precies op de wegzate.
Op de top van de Kluisberg, langs de grensweg, staat nog een relict van de oude uitkijktoren. Verder kruist de weg, ongeveer halverwege het tracé, een aantal boswegen. Dit kruispunt van wegen wordt ook de ‘Vierschaar’ genaamd. Een toponiem dat verwijst naar een plek waar tijdens de middeleeuwen en het ancien régime recht werd gesproken. Vierscharen worden wel meer op grenzen terug gevonden (zoals bijvoorbeeld de ‘Leenrechtbank Groene Vierschaar’ te Oudenaarde).

De weg is grotendeels halfverhard. Waar de weg aanknoopt op aansluitingswegen eindigt de halfverharding, maar loopt het oude tracé van de grensweg weliswaar nog een eind verder.

  • Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), CH 292, schaal 1:14.400.

Auteurs: Schepens, Annelies
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is deel van
    Kluisbergen

  • Is deel van
    Vlaamse Ardennen van Koppenberg tot Kluisberg


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Grensweg door het Kluisbos [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308444 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Kluisbergen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.