erfgoedobject

Motte

archeologisch geheel
ID
308460
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308460

Juridische gevolgen

Beschrijving

Laatmiddeleeuwse ronde motte die zich ten westen achter hoeve 't Wallant bevindt.

De motte bestaat uit een duidelijk zichtbare, uitzonderlijk ronde heuvel, omringd door een walgracht en met bomen beplant. De motte heeft een diameter van circa 50 meter, de gracht is circa 12 meter breed. Het zou gaan om een laatmiddeleeuwse residentiële motte, gerelateerd aan de prestigieuze functie van het ammanschap van Oostkerke. Deze functie werd in 1316 door Zegher van Bonem, toenmalig eigenaar van het domein, verkocht aan Louis van Oostkerke, residerend op het kasteel van Oostkerke. 't Wallant was een leen van de Burg van Brugge. De woonmotte werd vermoedelijk in de 15de eeuw reeds verlaten.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Oostkerke, 1930/5, 1957/2, 1970/I, 1992/8, 1999/2, 2003/12.
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nummer 1175: Figuratieve kaart van landerijen in de watering van Groot-Reigarsvliet (secties 32, 106, 133), eigendom van de abdij van St.-Quentin en Vermandois, Sieur Zoetaert, etc., 39 x 40,8 cm, opgemaakt door J.A. Laurenz (1749).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling Kaarten en Plannen, nummer 573: Kaart met de watering van Eiensluis en Groot-Reigarsvliet, tussen de Zeedijk, het kanaal van Brugge naar Oostende, ..., met aanduiding van dorpen, banen, waterlopen. Kopie naar François Lobberechts en François Verplancke (1766).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling Kaarten en Plannen, nummer 519: Kaart met de watering van Groot-Reigarsvliet, met aanduiding van de grenzen van de parochies, straten, waterlopen enzomeer. Kopie gemaakt door L.F. van de Pitte (1799).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nummer 1224: Figuratieve kaart van bezittingen, eigendom van Sieur Coppieters 't Wallant, 51,5 x 66,5 cm (circa 1800).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nummer 1165: Figuratieve kaart van een hoeve en landerijen in de watering van Groot-Reigarsvliet, verkeerdelijk aangeduid als gelegen in 's Heer Baselishoek en eigendom van A. Blommaert, 31,4 x 55,5 cm, opgemaakt door L.F. van de Pitte, naar F. Verplancke (13 oktober 1803).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nummer 2214: Algemene gedrukte kaart van de geünieerde wateringen van Eiensluis en Groot-Reigarsvliet, 38,6 x 47,5, opgemaakt door J. Drubbele, G.J. van het Brugse Vrije (1838).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nummer 1215: Figuratieve kaart van landerijen in de watering van Groot-Reigarsvliet (secties 106, 133), eigendom van Ch. van Caloen, de armentafel en de kerkfabriek van Oostkerke, 55,5 x 97 cm, opgemaakt door G.J. (20 februari 1866).
 • Rijksarchief Brugge, Omlopers Jonckheere, nummer 1249, vol. 14.
 • Rijksarchief Brugge, Omlopers Mestdagh, nummer 550, Omloper van de watering van Groot-Reigarsvliet, 106de-109de begin (15de cohier) Kopie circa 1775 van vorige.
 • DE KEYSER R., Zo was Oostkerke, s.l., s.d., s.p.
 • DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 166 (Eienbroeke 109).
 • HILLEWAERT B., Archeologische inventaris Vlaanderen. Band II: Oostkerke-bij-Brugge, Gent, 1984, p. 84, 352-352, 483-487.

Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Motte [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308460 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.