erfgoedobject

Gemengde eikendreef

landschappelijk element
ID
308462
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308462

Beschrijving

Het zuidwestelijk deel van de Eikenlaan die van het noordoosten naar het zuidwesten loopt, bestaat voorbij de parking uit een onverharde dreef die beplant is met zowel Amerikaanse eik als zomereik. De noordwestelijke rij dreefbomen is nagenoeg over de volledige lengte beplant met opgaande eiken om de negen meter. In totaal staan hier 15 zomereiken en 15 Amerikaanse eiken. De dikste stamomtrek bij de zomereiken is 361 cm. Bij de Amerikaanse eiken is de dikste stamomtrek 406 cm. De zuidoostelijke rij dreefbomen telt slechts negen jonge bomen, zowel zomereik als Amerikaanse eik. 

Deze dreef maakt deel uit van het historisch drevenpatroon bij de Damburghoeve, een cijnshof van de heren van Bocholt. Op de Kabinetskaart van de Ferraris staat deze hoeve afgebeeld als omgrachte herenhoeve met twee toegangswegen. Ook op latere historische kaarten blijven deze twee haakse dreven, van noordoost naar zuidwest en van noordwest naar zuidoost duidelijk zichtbaar. In 2003 werd het grootste deel van deze eikendreven door de VLM vervangen met jonge aanplant van zomereiken. Slechts het meest zuidwestelijk gelegen deel van de Eikenlaan werd niet vervangen en heeft langs de noordwestzijde haar historisch uitzicht behouden. 

  • Ferrariskaart 1771-1778: Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, schaal 1:11.520, originelen in de Koninklijke Bibliotheek, Kaarten en plans, Ms. IV 5.627.

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Damburghoeve

  • Is deel van
    Bocholt


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Gemengde eikendreef [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308462 (Geraadpleegd op )