Teksten van Duitse militaire post

Duitse betonnen constructie van de Eerste Wereldoorlog en twee restanten van Duitse betonnen constructies ()

Gelegen in weide bij hoeve nummer 87. Eén intacte Duitse betonconstructie van de Eerste Wereldoorlog en twee restanten van Duitse betonconstructies.

Ten westen van de weg Woumen - De Kippe (gehucht van Merkem) bouwden de Duitsers gedurende de Eerste Wereldoorlog een aantal stellingen (zie ook onder Iepersteenweg zonder nummer, bij nummer 75 en Heugstraat zonder nummer, bij nummer 14) uit, deel uitmakend van de "Brabantlinie" of de eerste Duitse linie. Iets ten zuiden van deze constructies bevond zich een aftakking van de smalspoorweg langs de Iepersteenweg, aftakking naar "Luigem" (Merkem) en de Drie Grachten (Noordschote, Lo-Reninge).

Vrijstaande bovengrondse betonconstructie onder nagenoeg vlak dak. Het beton werd gegoten tegen een houten bekisting. Aan noordwestzijde, restanten van aangebouwde muur met uitsparingen, wellicht een deel van een nu verdwenen gebouw. Aan de zuidoostzijde, deuropening die via een korte gang toegang verschaft tot twee ruimtes. Aan de noordoostzijde twee grote en twee kleinere muuropeningen. Binnenin, tal van uitsparingen waarin soms nog hout aanwezig. Van de twee restanten van Duitse betonconstructies staan enkel nog stukken van muren overeind. Voor de ene constructie werden stukken beton, gewapend met ijzer gegoten tegen een houten bekisting. Bij de andere constructie werd een bestaand bakstenen gebouw gebruikt om het beton tegen te gieten.

  • Inventarisatie van Relicten uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).

Bron: MISSIAEN H. & VANNESTE P. met medewerking van GHERARDTS F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs:  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Missiaen, Halewijn; Vanneste, Pol: Duitse militaire post [online], https://id.erfgoed.net/teksten/393576 (geraadpleegd op )


Duitse betonnen militaire post ()

In een weide achter boerderij Iepersteenweg 87, op het gehucht Zandhoek, staat één nagenoeg intacte Duitse betonnen constructie met vlakbij de restanten van minimum twee andere constructies. Op circa 250 meter ten zuidoosten, in de tuin van Iepersteenweg 75, staat nog een betonnen militaire post. Deze constructies zijn gelegen ten zuiden van het natuurreservaat “Blankaart” op 2,5 kilometer ten noorden van Merkem en op 6 kilometer ten westen van Houthulst, in een vlakke, landelijke omgeving.

Historische achtergrond

Ten westen van de weg Woumen – De Kippe waren ter hoogte van de Zandhoek en kilometerpaal 14 stellingen uitgebouwd, met 'Unterständen' en mitrailleurposten, die in feite deel uitmaakten van de 'Brabantlinie'. Iets ten zuiden van deze constructies was een aftakking van de smalspoorweg die de huidige provinciebaan volgde en hier aftakte richting Luighem en de Drie Grachten.

Beschrijving

Vrijstaande, bovengrondse betonnen constructie van circa 550 x 890cm met nagenoeg vlak dak. Het beton is gegoten tegen een houten bekisting. Het plafond is verstevigd met ijzeren profielen. Aan de noordwestkant zijn restanten van een aangebouwde muur, met uitsparingen, vermoedelijk afkomstig van een ander gebouw dat nu verdwenen is. Aan de zuidoostkant zit een deuropening, die via een korte gang toegang verschaft tot twee ruimtes. Aan de noordoostkant zijn twee grote en twee kleinere rechthoekige openingen, waarbij de onderste wand schuin naar beneden loopt. Ook in de gang zit aan de zuidwestelijke zijde een kleinere rechthoekige opening met aflopende onderkant. In de muren steken tal van uitsparingen, waarin nog vaak hout aanwezig is.

  • Captured German Trench and Operations Maps from the National archives [CD-rom uitgegeven door The Naval & Military Press], Duitse militaire kaart: "Stellungskarte Diksmuide Süd", 1/20.000, september 1917.

Bron: WOI Relict (838): Duitse betonnen constructie Iepersteenweg 87 (Houthulst - WOI)
Auteurs:  Bogaert, Nele, Decoodt, Hannelore
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Bogaert, Nele; Decoodt, Hannelore: Duitse militaire post [online], https://id.erfgoed.net/teksten/393575 (geraadpleegd op )