erfgoedobject

Dubbele Belgische mitrailleurpost

bouwkundig element
ID
308479
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308479

Juridische gevolgen

Beschrijving

Dubbele betonnen constructie, gelegen aan de noordoostelijke zijde van de voormalige spoorwegbedding Diksmuide – Nieuwpoort (deels onder het pad), op ongeveer 700 meter ten zuidoosten van het voormalige stationsgebouw van Ramskapelle en op ongeveer 800 meter ten zuidoosten van de kerk. Op ongeveer 500 meter ten oosten van deze constructie staat een Belgische betonnen constructie in de velden.

Historische achtergrond

Het betreft een dubbele Belgische mitrailleurpost gericht naar de overstroomde IJzervlakte. Vermoedelijk bevinden de toegangen tot deze constructies zich onder of aan de zuidwestelijke zijde van de voormalige spoorwegbedding.

Langs de voormalige spoorwegbedding Nieuwpoort-Diksmuide liep lijn 74, de spoorverbinding tussen Diksmuide (waar ze aftakte van de lijn Adinkerke – Gent) en Nieuwpoort. Ze werd in gebruik genomen in 1868 en in 1974 buiten dienst gesteld.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog speelde de spoorlijn een belangrijke strategische rol als verdedigingslinie tegen het Duitse leger. Door de onderwaterzetting van de IJzervlakte in 1914, waarbij de spoorwegdijk als waterkering fungeerde, kon de opmars van de Duitsers gestopt worden. Het gebied tussen de IJzer en de spoorwegbedding werd herschapen in een zompig gebied, met een aantal daarboven uitstekende eilandjes, die door de Belgen en de Duitsers ingericht werden als voorposten in het niemandsland.

Achter en in de spoorwegberm werd de Belgische eerste linie aangelegd. Onder meer dankzij de nabijgelegen steenbakkerij van Wulpen konden schuilplaatsen uit baksteen opgetrokken worden, die beschermd werden met zandzakjes. Afhankelijk van de toestand van de grond konden de loopgraven ondergronds of half bovengronds aangelegd worden. Vanaf de spoorwegbedding liepen houten loopbruggen (passerellen) naar de voorposten in het onderwater gezette gebied.

De meeste bakstenen constructies, waarvan vandaag de dag de structuren en/of (delen van) de muren nog te zien zijn, fungeerden als schuilplaatsen voor de manschappen die hier de wacht hielden. Twee vierkante bakstenen constructies fungeerden waarschijnlijk als schietpostje. Eén bakstenen gebouwtje was een keuken, getuige hiervan de ovens en schoorstenen die nog deels aanwezig zijn. Eén betonnen constructie verraadt haar functie dankzij een medaillon: het gaat om een medische post. Er zijn minimum twee mitrailleurposten (zogenaamde Tobruks) uit de Tweede Wereldoorlog, namelijk een Tobruk in Ramskapelle en Tobruk in Nieuwpoort. Merkwaardig is eveneens het voormalige station van Ramskapelle dat met beton werd versterkt tot een mitrailleur- en observatiepost.

De voormalige spoorwegbedding werd op initiatief van de Provincie West-Vlaanderen beschermd in 1999, die de spoorwegbedding inrichtte als fiets- en wandelpad (de "Frontzate"). In samenwerking met de VLM zullen enkele constructies gereconstrueerd / gerestaureerd worden.

Kenmerken

Dubbele betonnen constructie, bestaande uit twee vierkante constructies van ongeveer 330 x 330cm, die overhoeks op de spoorwegbedding liggen. Het beton is verstevigd met ronde wapeningsijzers en spoorwegstaven. Een gedeelte lijkt tegen zandzakjes gegoten. Elk vierkant bevat een schietopening van ongeveer 65cm breed: de meest noordelijke constructie naar het noorden gericht, de meest zuidelijke constructie naar het zuiden gericht.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW002078, Spoorwegberm Nieuwpoort - Diksmuide, (S.N. 1999).
  • HULSTAERT W. 2005: Algemeen inplantingsplan frontzate Nieuwpoort-Diksmuide, opgemaakt ter ondersteuning van het project Landinrichtingsproject De Westhoek. Deelproject Oude Spoorwegbedding Nieuwpoort-Diksmuide. Consolidatieproject oorlogsrestanten Eerste Wereldoorlog, onuitgegeven rapport VIOE in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij West-Vlaanderen.

Bron     : WOI Relict (1629): Dubbele Belgische mitrailleurspost (Ramskapelle - WOI)
Auteurs :  Bogaert, Nele, Decoodt, Hannelore
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Spoorwegberm Nieuwpoort - Diksmuide


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Dubbele Belgische mitrailleurpost [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308479 (Geraadpleegd op )

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.