erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
30851
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30851

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve, naar verluidt voor de Eerste Wereldoorlog met bijhorende brouwerij gelegen aan straatoverzijde (grondgebied Kemmel). Wederopbouw grosso modo aansluitend bij de regionale hoevebouw, zie opstelling: eerder uitzonderlijke semigesloten opstelling van lage bestanddelen rondom een licht verhard erf toegankelijk via hek tussen begroende hekpijlers en korfboogpoort; boerenhuis (nokrichting parallel aan de straat), stal, schuur, en overdekte mestvaalt, respectievelijk ten noordwesten, ten zuidwesten, ten noordoosten en ten zuidwesten; aanplanting: omhaagd gras- en moestuintje aan straatzijde; materialen: verankerde rode baksteen; zadeldaken (mechanische pannen) met overstekende dakrand op houten modillons onderbroken door dakvensters; hoger opgetrokken schilddak (leien) boven poorttravee; gele baksteen voor rollaag ter markering van de plint, voor strekken en bakstenen afzaten van de getoogde muuropeningen; recente betegelde onderdorpels bij boerenhuis; vlakke houten zoldering ter overkluizing van poort; streekeigen bouwelementen: aflijnend getrapt fries; flankerende steunberen ter onderstutting van poorttravee; muurvlechtingen ter aflijning van tuitgeveltjes van dakvenster en van zijgevels; indeling: gebouwencomplex met L-vormige plattegrond bestaande uit boerenhuis van linker opkamertravee en drie traveeën, een poortgebouw, een melkhuis, en een haakse stalvleugel; sterk aangepaste schuurvleugel met wagenhuisgedeelte.


Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30851 (Geraadpleegd op )