Teksten van Art-nouveauburgerhuis

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308540

Art-nouveauburgerhuis ()

Het burgerhuis werd ontworpen in 1911 door de Lokerse architect Julien Welvaert (1870-1949) in de voor hem typerende art-nouveaustijl met Moorse inslag. Opdrachtgever was de fotograaf Jean Pharasyn, die er woonde en er ook zijn fotografie-atelier onderbracht. Het gebouw fungeerde tussen 1976 en 1992 als danszaal waarna het een handelszaak werd.

Het rijhuis telt drie bouwlagen onder een zadeldak. De gevel is opgedeeld in twee ongelijke traveeën waarvan de linker, de breedste, licht vooruit springt. Deze travee heeft op de benedenverdieping een venster en een deuropening, op de eerste verdieping één groot venster met een balkon waarvan de console uitgewerkt is in de vorm van een uil, en op de bovenverdieping twee gekoppelde vensteropeningen geflankeerd door tondi, die oorspronkelijk waren ingevuld met sgrafitto. Ter hoogte van het dak is de aanzet van een loggiavormige dakkapel zichtbaar, die oorspronkelijk de brede travee bekroonde doch gesloopt werd voor 1998. In de rechtertravee stond in het muurveld boven de voordeur oorspronkelijk in sgraffito het opschrift ‘photographie’. Daar was de toegang tot het fotografie-atelier gevestigd. Deze travee heeft op de benedenverdieping een deur en op de verdiepingen steeds één venster. Alle muuropeningen zijn hoefijzervormig afgerond. De gele bakstenen gevel is horizontaal geleed door witte en lichtblauwe gevelbanden. Een ondertussen vereenvoudigde kroonlijst werkt de gevel bovenaan af. Het schrijnwerk had oorspronkelijk overal bovenlichten met kleinhoutverdelingen en gekleurd glas, detaillering die in 1992 (beneden) en omstreeks 2018 (boven) grotendeels verloren ging.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal opheffingsdossier 4.001/46014/108.1, Huis (S.N. 2023).
  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Lopend archief, Lokeren, Stationsstraat 10. Adviezen Onroerend Erfgoed 2018 en 2020.
  • HUYGHE J. 2018: Erfgoednota behorende bij de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning Stationsstraat 10, 9160 Lokeren, Kalken.

Auteurs:  Mertens, Joeri
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Art-nouveauburgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/428440 (geraadpleegd op ).


Burgerhuis in art-nouveaustijl ()

Burgerhuis in art-nouveaustijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevel van twee traveeën en drie bouwlagen op arduinen sokkel en onder zadeldak (nok parallel aan de straat). Parement van gekleurde baksteen en een smalle deurtravee naast een bredere venstertravee.

Het huis, in 1911 gebouwd door architect Julien Welvaert (Lokeren), is Moors geïnspireerd met hoefijzerbogige deuren en vensters. Vooruitspringende venstertravee op de bel-etage gemarkeerd door een driekwartcirkelvormig deurvenster met natuurstenen imposten en driehoekig balkon, en bekroond door een als loggia uitgewerkt dakvenster. Bovenverdieping met gekoppelde hoefijzerboogvensters, geflankeerd door blinde oculi met (vervaagde) sgraffitotekening. Gekorniste kroonlijst met klossen en consoles.

  • VAN DRIESSCHE R., VERSTEGEN V. 1977: Waardevol Lokeren, Lokeren, 110.

Bron: DEMEY A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7n1 (B-L), Brussel - Gent.
Auteurs:  Demey, Anthony
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Art-nouveauburgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/430874 (geraadpleegd op ).