erfgoedobject

Semigesloten hoeve

bouwkundig element
ID
308557
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308557

Beschrijving

De semigesloten hoeve, op de hoek met de gekasseide weg Pullem, is door zijn iets hogere ligging beeldbepalend binnen het resterende bocagelandschap van de vallei van de Sassegembeek. De gesloten noordzijde van de U-vorm, met de woning en een deel van de schuur, is naar de straat gericht. De zuidzijde opent zich naar het valleilandschap. De hoeve met boomgaard en tuinperceel werd voor het eerst aangeduid op het Primitief Plan van 1830-1833. De toenmalige eigenaar was volgens het kadaster Alexandre Hoebeke uit Opbrakel. De Atlas der Buurtwegen van 1844-1845 toont dezelfde configuratie.

Beschrijving

De semigesloten hoeve heeft een U-vormige opstelling waarvan de gesloten zijde naar de straat (ten noorden) en de open zijde naar het landschap (ten zuiden) is gericht. De straatzijde (hoek met Pullem) wordt bepaald door de woning ten noordwesten en de schuur op L-vormige plattegrond ten noordoosten. De woning bewaart het oorspronkelijke, éénlaagse volume onder pannen zadeldak, met aan de straatzijde een vernieuwd parement. De oorspronkelijke, noordwestelijke zijpuntgevel uit rode baksteenbouw is opengewerkt door rechthoekige ramen onder strek. De vensters zijn voorzien van ijzeren traliewerk.

De dwarsschuur op L-vormige plattegrond is aan de straatzijde vrij gesloten. Waar de twee vleugels samenkomen, gaan de zadeldaken over in een schilddak. De verankerde roodbakstenen gevels zijn onder de korte dakoverstek (aansluitend bij de woning voorzien van een gootlijst) afgeboord door een uitkragende baksteenfries. De gevel ter hoogte van Pullem is opengewerkt door een rechthoekige houten poort onder houten latei (de eigenlijke schuurpoort). De gevel ter hoogte van de Pieter Hoelmanstraat is opengewerkt door een rechthoekige poort onder houten latei. Daarboven steekt een korfbogige ontlastingsboog onder strek. Links van deze poort hangt er een houten kapelletje met Mariabeeld. De top van de zuidelijke zijgevel van de schuur is beplankt. Tussen de straat en de gevels is het voorerf gekasseid (ter hoogte van de Pieter Hoelmanstraat) of voorzien van een dito oprit naar de schuurpoort (ter hoogte van Pullem).

De westelijke lange stalvleugel, gevat onder zadeldak (rode Vlaamse pannen), sluit ten zuidwesten haaks aan op de achtergevel van de woning. Vanaf de straatzijde ziet men een gesloten roodbakstenen gevel, slechts opengewerkt door verticale asemgaten en kleine stalvenstertjes.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Oorspronkelijke aanwijzende tabel primitief perceel (208), Opbrakel.
  • Rijksarchief, Inventaris van de primitieve plannen van het kadaster, Primitief kadaster Brakel, afdeling II (Opbrakel), sectie A [online], https://search.arch.be/ead/BE-A0550_007345_007065_DUT (geraadpleegd op 23 december 2023).
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).

Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Semigesloten hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308557 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.