erfgoedobject

Semigesloten hoeve

bouwkundig element
ID
308558
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308558

Beschrijving

De aan de straat gelegen semigesloten hoeve is beeldbepalend binnen het valleilandschap van de Sassegembeek. De actuele hoeve gaat in kern terug op een vrijstaande woning van anderhalve bouwlaag. Deze woning op rechthoekige plattegrond en met omgevende tuin werd voor het eerst aangeduid op het Primitief Plan van 1830-1833. De toenmalige eigenaar was volgens het kadaster Alexandre Hoebeke uit Opbrakel. Het kadaster registreerde in 1936 de uitbreiding tot een hoeve met U-vormige opstelling: een oostelijke woonvleugel van twee bouwlagen en een westelijk stalgebouw werden aangebouwd. Deze bouwgeschiedenis is afleesbaar in de volumewerking en in de kenmerkende vorm van de muuropeningen.

Beschrijving

De semigesloten hoeve heeft een U-vormige opstelling waarvan de open zijde naar de straat (ten noorden) is gericht. Door zijn hogere ligging aan de straatkant zijn de U-vormige volumes, gevat onder daken met ruitvormige kunstleien, beeldbepalend vanuit het valleilandschap in de vallei van de Sassegembeek ten noorden van Brakelbos.

Het oorspronkelijke, 19de-eeuwse woonhuis is ingeplant ten zuiden van het erf. Dit intussen ingebouwde volume onder een zadeldak telt anderhalve bouwlaag. De erfgevel bewaart de oorspronkelijke rondboogvenstertjes van de halve verdieping. De achtergevel en de oostelijke zijgevel bewaren het oorspronkelijke roodbakstenen parement met grotendeels bewaarde, getoogde muuropeningen, waaronder ook de venstertjes van de halve verdieping.

De noordoostelijke, jongere woonvleugel is hoger opgetrokken. De twee bouwlagen zijn gevat onder een zadeldak met zuidelijk wolfseind. De rode baksteenbouw, boven een gecementeerde plint met schijnvoegen, is verankerd met metalen muurankers, deels met sierlijke geometrische motieven. Het metselwerk is verlevendigd met muurdammen en overhoekse baksteenfriezen. Deze friezen markeren de bovenverdieping, ter hoogte van de vensterdorpels en onder de witgeschilderde gootlijsten. De ramen van de langsgevels zijn kenmerkend voor de jaren 1930: aan de bovenzijde zijn de rechthoekige ramen onder baksteenstrek afgeschuind. De in een puntgevel oplopende zijgevel aan de straatzijde is daarentegen opengewerkt door getoogde muuropeningen onder strek. De deur van de woonvleugel van 1936 steekt in deze gevel, wat mogelijk wijst op een vroegere winkelfunctie.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Oorspronkelijke aanwijzende tabel primitief perceel (208), Opbrakel.
  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Brakel, Opbrakel, 1936/15.
  • Rijksarchief, Inventaris van de primitieve plannen van het kadaster, Primitief kadaster Brakel, afdeling II (Opbrakel), sectie A [online], https://search.arch.be/ead/BE-A0550_007345_007065_DUT (geraadpleegd op 23 december 2023).
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).

Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Semigesloten hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308558 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.