erfgoedobject

Karolingische versterking

archeologisch geheel
ID
308559
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308559

Juridische gevolgen

Beschrijving

Algemene situering

De locatie bevindt zich in het zuidoosten van de provincie Limburg, op grondgebied van de gemeente Lanaken, ter hoogte van de deelgemeente Veldwezelt. De site ligt tussen het Albertkanaal in het westen en de Nederlandse grens in het oosten op een hoogte van ca. 68 meter TAW. Het gebied is gelegen in een zuidwest-noordoost lopend droogdal, het Zouwdal genaamd

Archeologische nota

In het kader van een 30 ha grote leemontginning langs de Industrieweg en de Twee Kronenlegerweg in Lanaken, net tegen de grens met Nederland, voerde het archeologisch projectbureau ARON van 31 januari tot 29 maart 2017 een grootschalig archeologisch onderzoek uit in opdracht van de Leembank cvba.

De locatie in kwestie werd in eerste instantie onderzocht door middel van een geofysische prospectie, gevolgd door gerichte proefsleuven en proefputten. Op basis van deze onderzoeken werd vervolgens een zone volledig vlakdekkend opgegraven. Deze opgraving grenst onmiddellijk ten noordwesten aan de locatie die beschermd is.

De opgravingsresultaten wijzen op de aanwezigheid van een aanzienlijke versterking waarvan de rand is opgegraven, maar die met zekerheid nog voor een groot deel aanwezig en bewaard is. Wellicht loopt de archeologische site zelfs nog door op Nederlandse bodem. Dit castellum is te dateren op het einde van de Merovingische periode of het begin van de Karolingische tijd en bevond zich vlak naast een in oorsprong Romeinse weg die tot in de moderne tijd is blijven bestaan. Deze weg loopt in de richting van Maastricht en lijkt een verbinding te vormen tussen het Maasdal en de bovenloop van de Demer. De versterking bevond zich op de rand van het Zouwdal, dus niet op een hoogte, wellicht met de bedoeling de fortificatie deels aan het zicht te onttrekken. De opbouw van de versterking is geïnspireerd op de voormalige Romeinse militaire organisatie en technologie. Het gaat dus om een Karolingisch fort in ‘Romeinse traditie’ dat een toegangsweg controleerde van en naar de Maas en het vroegmiddeleeuwse Maastricht.

  • Augustin S., De Winter N., Steegmans J. & Wesemael E. 2019: Archeologische opgraving aan de Industrieweg te Lanaken. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Leembank cvba, ARON rapport 409, Tongeren.

Bron: Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier 4.001/73042/102.1, Karolingische versterking, Lanaken.
Auteurs: Van den Hove, Peter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Karolingische versterking [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308559 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.