erfgoedobject

Steilrand van de mergelgroeve Grote Berg

landschappelijk element
ID
308566
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308566

Beschrijving

De aanwezigheid van kalksteen in dit gebied is in eerste instantie niet gemakkelijk op te merken. Toch is de aanwezigheid wel zichtbaar langs één landschappelijke lijn, een steilrand. Deze loopt parallel aan de Visésteenweg tussen de Burchtstraat en buigt voor de Zwart Kruisstraat af naar het noorden. De waterloop de Zouw loopt hier langs en is oorspronkelijk verantwoordelijk voor het hoogteverschil. Langs de steilrand dagzoomt de kalksteen, het is daardoor ook de plaats van verschillende toegangen. De enige die op dit moment nog open is, is die van de Maresberg/Collasberg. Deze huidige toegangen liggen voornamelijk dichtbij de Visésteenweg, maar het is zeker niet uitgesloten dat er meer zijn geweest, bijvoorbeeld van kleine stelsels die niet verbonden zijn met de rest van de Grote Berg en ondertussen niet meer toegankelijk zijn. Op het digitaal hoogtemodel (DHM) zijn langs de steilrand verschillende ‘onregelmatigheden’ te zien in het reliëf, mogelijk zijn dit dichtgemaakte toegangen. Anderzijds kan het ook gaan om andere winningen langs deze steilrand, zoals van mergelpoeder.

De steilrand is in het landschap herkenbaar als een markante terreinsprong van ongeveer 10 m. Op deze rand staat een gevarieerde beplanting van bomen en struiken zoals es, esdoorn, hazelaar, vlier en meidoorn. Een deel van de steilrand sluit aan bij een grasland aan de Zwart Kruisstraat en er ligt ook een grasland met verspreide oude meidoorns.

  • Beschermingsdossier, 4.001/73066/111.1, Mergelgroeve Grote Berg (De Haan A., 2023, digitaal dossier).

Auteurs: de Haan, Aukje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is deel van
    Ondergrondse mergelgroeve Grote Berg


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Steilrand van de mergelgroeve Grote Berg [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308566 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.