erfgoedobject

Instorting van de Wachelkoul en toegang Lacroixberg

landschappelijk element
ID
308567
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308567

Beschrijving

De instorting van de Wachelkoul ligt in de hoek tussen de Visésteenweg en de Burchtstraat. De historiek van deze ontginning en instorting is verbonden aan de ondergrondse mergelgroeve Grote Berg. In dit gebied ligt ook de huidige toegang tot de Grote Berg, gekend als de toegang Lacroixberg met holle weg.

De Wachelkoul was vermoedelijk de oudste ontginning van wat we nu de Grote Berg noemen. De bovengrondse ingang naar deze ontginning is zichtbaar in het landschap, dit is een verdiept perceel dat vanuit de Burchtstraat vertrekt. De ontginning van deze groeve is vermoedelijk gelinkt aan de bouw van de Burcht van Zichem/Zussen die gelegen was op het perceel tegenover deze toegang. De toegang is vergelijkbaar met een holle weg, een insnijding waarlangs de karren van en naar de groeve konden rijden. Aan de noordzijde van deze "weg" ligt een houtkant met meidoorn. De Wachelkoul is ingestort en deze instorting is op het terrein nog herkenbaar aan de verdiepte ligging, het onregelmatig reliëf en de begroeiing met loofbomen en struiken, onder andere essen en populieren. Rond de instorting zelf liggen enkele graslanden met kleine reliëfverschillen en verzakkingen.

De toegang die op dit moment het meeste gebruikt wordt is de toegang Lacroixberg. Deze toegang is op een later moment opengegraven in de toen al bestaande groeve omdat de oorspronkelijke toegang ingestort was. Een holle weg verbindt de toegang met de Visésteenweg en wordt gekenmerkt door specifieke en zeer waardevolle flora en fauna. Plantensoorten die op de holle weg voorkomen zijn kornoelje, kardinaalsmuts, veldesdoorn, hoger op de ingang staan verschillende opgaande bomen (gewone es en gewone esdoorn). Die zijn soms groot uitgegroeid en moeten regelmatig gesnoeid worden zodat ze geen bedreiging vormen voor de stabiliteit van de toegang. Beide gangen zijn nu afgesloten door een hekwerk waarlangs vleermuizen nog een vlotte toegang hebben tot de groeve. Aan de buitenzijde zijn de toegangen versterkt met betonstenen muren die de aanwezige blootgestelde mergelmuren en het landschap van de holle toegangsweg hebben aangetast.

  • Beschermingsdossier, 4.001/73066/111.1, Mergelgroeve Grote Berg (De Haan A., 2023, digitaal dossier).

Auteurs: de Haan, Aukje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is deel van
    Ondergrondse mergelgroeve Grote Berg


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Instorting van de Wachelkoul en toegang Lacroixberg [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308567 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.