erfgoedobject

Burgerhuis in het dorpscentrum

bouwkundig element
ID
308598
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308598

Beschrijving

Burgerhuis in neotraditionele stijl, door het kadaster in 1900 geregistreerd op de plaats van een bestaand gebouw met achtergebouwen. Bouwheer was de toenmalige burgemeester Timmermans. Een gevelsteen in de zijgevel toont het bouwjaar 1900. Het lagere gebouw aan de Hulstraat is mogelijk een restant van de oudere achtergebouwen.

In het eerste decennium van de 20ste eeuw werden de achtergebouwen aangepast, in 1936 registreerde het kadaster een nieuwe aanbouw waardoor een complex van vier vleugels rond een rechthoekige binnenplaats ontstond. Dit geheel werd in 1950 in twee delen gesplitst, op dat moment ontstond wellicht ook de tweede inkom in de zijgevel aan de Hulstraat (Hulstraat 1). De linker woning (Dorpsstraat 28) werd vanaf 2002 gerenoveerd en aan de achterzijde uitgebreid.

De gebouwen zijn gelegen op de hoek van de Dorpsstraat en de Hulstraat, ten westen van het gemeentehuis en de Sint-Stephanuskerk. Aan de andere zijde van de Hulstraat ligt de site van kasteel Burghof. Verder westelijk staat het door barones Philippina de Brouckmans in 1880 gebouwde onderwijsgebouw met een bijna identieke gevelopbouw en -indeling.

Beschrijving

De woning telt vijf op twee traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak. De gevels zijn opgetrokken in bruinrood baksteenmetselwerk in kruisverband op een breukstenen sokkel en afgewerkt met een knipvoeg. De zijgevel is langs de dakrand en in de top verankerd met platte muurankers met uitwaarts gekrulde uiteinden.

De voorgevel heeft een dubbelhuisopstand waarin de centrale travee vooruitspringt en boven de dakrand doorloopt in de puntgevel van een dakkapel. De top van de dakkapel sluit af met een hardstenen deklijst op consoles, de punt is bekroond met een smeedijzeren windvaan.
De sokkel sluit in de voorgevel af met een hardstenen lijst en ook de hardstenen vensterdorpels van gelijkvloers en verdieping lopen als horizontale gevellijsten door. In de zijgevel aan de Hulstraat werden deze gevellijsten als vlak gecementeerde gevelbanden doorgetrokken.

De middentravee van de voorgevel bevat op het gelijkvloers een met vier treden verhoogde rondboogdeur met hardstenen omlijsting, voorzien van diamantkopvormige impoststenen en trapeziumvormige tussenstenen. De sluitsteen is versierd met een bovenlijst en een reliëf van gekruiste takken en vruchten. De overige traveeën hebben telkens een licht getoogde vensteropening met hardstenen impost- en hoekblokken en trapeziumvormige sluitstenen met bovenlijst. Ook bij de vensters zijn de impostblokken voorzien van een diamantkop. De dakkapel boven de middentravee heeft een rondboogvenster met gelijkaardige versiering.
De twee gelijkvloerse vensters in de linkerhelft van de voorgevel werden in een recente fase omgevormd tot een breed winkelraam. Boven het winkelraam zijn nog de twee vensterbogen met hoek- en sluitstenen bewaard.

De sokkel heeft in de voorgevel links en rechts van de inkomzone een keldervenster met vlakke hardstenen omlijsting.
In de zijgevel wordt de vorm van de vensteropeningen herhaald, echter met gecementeerde hoek-, impost- en sluitstenen. In de geveltop bevindt zich een ronde vensteropening met vlak gecementeerde omlijsting. Rechts onderaan in de zijgevel is een licht getoogde deuropening aanwezig. Hierbij gaat het om een vroegere vensteropening die vermoedelijk bij de splitsing van de woning omstreeks 1950 tot deuropening werd omgevormd.

De houten paneeldeur met structuurglas in de zijgevel en het bijhorende bovenlicht met glas-in-lood dateren uit de jaren 1950 en zijn origineel bewaard. Het overige buitenschrijnwerk is vernieuwd.

Het aan de gevel van de Hulstraat aansluitende bijgebouw van twee bouwlagen onder vernieuwd pannen zadeldak is lager dan de woning. De twee traveeën brede gevel is opgetrokken in bruin baksteenmetselwerk in kruisverband op een overschilderde breukstenen sokkel en verankerd met platte rechte muurankers. Op het gelijkvloers zijn in de linkertravee twee licht getoogde vensteropeningen en in de rechtertravee en rechthoekige deuropening onder brede betonnen latei aanwezig. Bouwsporen wijzen erop dat de centrale vensteropening oorspronkelijk een deuropening en de huidige deuropening een poortopening was. Op de verdieping heeft deze gevel twee licht getoogde vensteropeningen. De zijgevel is blind.

  • Kadasterarchief Limburg, Mutatieschetsen Hoeselt, afdeling 1, sectie E, 1847/10, 1855/24, 1881/31, 1900/11, 1906/85, 1907/9, 1930/24, 1936/13, 1950/16, 1958/16, 1967/33, 1999/505, 2003/70.
  • Archief Gemeente Hoeselt, Bouwdossier nr. 2002/2820.
  • Informatie aangeleverd door Marc Gonnissen van de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep, mail dd. 29/10/2023.

Auteurs: Fexer, Charlotte
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Gemeente Hoeselt


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis in het dorpscentrum [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308598 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Hoeselt

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.