erfgoedobject

Hoeve met herenhuis

bouwkundig element
ID
308599
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308599

Beschrijving

Gesloten hoeve, voor het eerst in 1884 door het kadaster geregistreerd. In een eerste fase bestond de hoeve uit een bijna U-vormig, naar de straat toe gesloten complex met een klein bijgebouw aan de oostzijde. In 1937 werd de hoeve vergroot tot een gesloten geheel van vier vleugels rond een rechthoekig erf. Aan de oostzijde hiervan ontstond een nieuw bijgebouw met groter grondoppervlak.

In 1943 werd een tweede bijgebouw ten zuidoosten van de hoeve geregistreerd, dit is anno 2023 nog bewaard. Op het einde van de 20ste eeuw, in 1997, werden de gebouwen door het kadaster opnieuw opgemeten. Het oostelijke bijgebouw werd aangepast en er ontstond een nieuwe aanbouw tegen de noordoostelijke hoek van het hoevecomplex. De zone waar de oostelijke en westelijke vleugel aan de noordelijke vleugel aansluiten werd als overdekte doorgang gekenmerkt.

Bij de oprit ten zuiden van de stalvleugel is nog een metalen spijlenpoort tussen twee baksteenpijlers bewaard.

Beschrijving

Het hoevecomplex combineert een herenhuis van twee bouwlagen onder met leien en losanges gedekt mansardedak met drie eenlaagse vleugels onder pannen schilddaken. De gevels zijn opgetrokken in roodbruin baksteenmetselwerk in kruisverband en plaatselijk verankerd met platte muurankers met uitwaarts gekrulde uiteinden. De gecementeerde plint is voorzien van schijnvoegen die aan de gevel van het herenhuis breukstenen metselwerk imiteren. Het metselverband van de voorgevel van het herenhuis loopt naadloos door in de gevel van de aanpalende vleugel. Dit wijst erop dat de gevels in één fase zijn ontstaan.

De voorgevel van het herenhuis telt drie traveeën met regelmatige ordonnantie. Op gelijkvloers en verdieping heeft elke travee een rechthoekige vensteropening. In de centrale travee van de verdieping bevindt zich een vensterdeur en voor deze een klein balkon op getrapte kraagstukken. De gebuikte gietijzeren balustrade is versierd met krulmotieven.

De gevelopeningen hebben ijzeren liggers met rozetten als lateien en daarboven bakstenen segmentbogen met gebouchardeerde hardstenen hoek- en sluitstenen. De boogvelden hieronder zijn bepleisterd en wit geschilderd. De dorpels bestaan uit blauwe hardsteen. Rechts en links zijn in de sokkel kleine segmentboogvormige keldervensters aanwezig. Bovenaan sluit de voorgevel van het herenhuis af met een baksteenlijst met uitgelengd dropmotief. Het mansardedak heeft een ver uitkragende geprofileerde kroonlijst op klossen. De centrale travee van de voorgevel loopt boven de dakrand door in een recht afsluitend bakstenen geveltje met een rondboogvenster met hardstenen dorpel, impost- en sluitstenen. Rechts en links hiervan is telkens een oeil-de-boeuf dakvenster met geprofileerde omlijsting, sluitsteen en bolvormige bekroning aanwezig. De zuidelijke zijgevel van het herenhuis heeft op de verdieping drie getoogde vensteropeningen. Ook hier zijn in de sokkel segmentboogvormige keldervensters aanwezig.

De buitengevels van de drie hoevevleugels zijn vrij gesloten opgevat. De straatgevel heeft rechts van het herenhuis een grote korfboogpoort met een decoratieve boog die bestaat uit vier lagen variërend metselverband: een strek afwisselend met twee koppen, een platte laag, een rollaag en aan de buitenzijde opnieuw een platte laag. Links van de poort bevindt zich een licht getoogde deuropening, rechts een klein halfrond venster.

De zuidelijke gevel heeft een centrale poortopening met rechthoekige schuifpoort en in het rechterdeel een rechthoekige deuropening, geflankeerd door links één en rechts twee segmentboogvormige vensters.

Het buitenschrijnwerk lijkt grotendeels vernieuwd.

  • Kadasterarchief Limburg, Mutatieschetsen Hoeselt, afdeling 3, sectie A, 1884/5, 1937/2, 1943/1, 1997/508, 2004/5.

Auteurs: Fexer, Charlotte
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Gemeente Hoeselt


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve met herenhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308599 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Hoeselt

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.