erfgoedobject

Noodwoning type Jouret & Speltinckx

bouwkundig element
ID
30864
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30864

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dorpswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

In oorsprong noodwoning van het 'Koning Albertfonds', type 'Jouret & Speltinckx'. Na de Eerste Wereldoorlog werd België, en zeker de zogenaamde 'Verwoeste Gewesten', geconfronteerd met een zeer hoge woningnood. De oprichting van het 'Koning Albertfonds' was een poging om aan deze nood tegemoet te komen. Dit fonds voorzag onder meer in verschillende soorten standaardbarakken, die tijdelijk de hoogste woningnood zouden lenigen.

Behalve houten barakken werd ook een type noodwoning ontworpen, opgetrokken aan de hand van beton en hout. Kenmerkend bij dit type 'Jouret & Speltinckx' zijn de buitenmuren uit platen van gewapend beton. Het dak was bedekt met cementplaten of pannen. Hierdoor kreeg dit type noodwoning een semipermanent karakter en bleken de leefomstandigheden er comfortabeler dan de houten barakken van het 'Koning Albertfonds'. Toch werd dit type door het 'Koning Albertfonds' gezien als een tijdelijke oplossing.

Er waren verschillende groottes van een 'Jouret & Speltinckx'. Een 'Jouret Simple', 7,84 x 6,14 meter groot, telde vier ruimtes. Een 'Jouret Double', 15,68 x 6,14 meter, bestond uit twee aaneen gebouwde woningen van vier ruimtes. Een ander type van 10,90 x 6,14 meter bevatte dan weer zes ruimtes. Vermoedelijk betreft dit hier in oorsprong een dubbele 'Jouret & Speltinckx', die nu slechts ten dele is bewaard.

Beschrijving

In oorsprong telde de lage woning zes traveeën onder een kort overstekend zadeldak, met nok loodrecht op de straat en mechanische pannen. Buitenmuren bestaande uit stijl- en regelwerk in beton, met invulling van betonplaten volgens het principe van twee vakken per kamer, al dan voorzien van een vensteropening. Aflijnende tandlijst. Rechthoekige muuropeningen met onder meer kruisramen met kleine roedeverdeling. Houten bebording in de zijgeveltoppen.

  • Rijksarchief Brussel, Fonds T 264, nummer 14648 (grondplannen en foto's type Jouret & Speltinckx).
  • SMETS M. e.a. 1985: Resurgam. De Belgische wederopbouw na 1914, Brussel.
  • DEMEURIE D. & VANDEWALLE J. 2006: Onder dak. Over barakken en noodwoningen na WO 1. Met uniek fotomateriaal, Diksmuide.

Auteurs :  Decoodt, Hannelore
Datum  :
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Noodwoning type Jouret & Speltinckx [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30864 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.