Herberg Sanctuary Wood

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Zillebeke
Straat Canadalaan
Locatie Canadalaan 26, Ieper (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ieper (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Ieper (adrescontroles: 08-02-2008 - 11-02-2008).
  • Inventarisatie Ieper (geografische inventarisatie: 01-01-1987 - 31-12-1987).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg Sanctuary Wood

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieherbergen, loopgraven
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Café met museum met allerhande oorlogstuig (o.m. uitrustingsstukken en wapens). Vooral de driedimensionale foto's over de oorlog, die via kijkkastjes bekeken kunnen worden, zijn populair. Met café en kleine shop. Achter het museum bevinden zich nog (grotendeels authentieke) loopgraven met betonconstructies en schuilplaatsen, die deel uitmaakten van het 'Vince Street – Jam Row'-complex uit 1916. Er zijn ook nog authentieke boomstronken te zien, die tijdens de oorlog werden stukgeschoten, evenals vroege Duitse grafzerken.

Historische Achtergrond De familie Schier, de eigenaars van het café, behielden een deel van het loopgravensysteem na de wapenstilstand en bouwden er een museum uit. Achter het museum bevinden zich nog steeds de (grotendeels authentieke) loopgraven met betonconstructies en schuilplaatsen, die deel uitmaakten van het 'Vince Street – Jam Row'-complex uit 1916. Er zijn ook nog authentieke boomstronken te zien, die tijdens de oorlog werden stukgeschoten, evenals vroege Duitse grafzerken. Het huidige Hogebos is kleiner als zijn voorganger, dat 'Sanctuary Wood' heette en ook nog ten Z van de Canadalaan (pas na WOI aangelegd) liep.

Bron: -

Auteurs: Decoodt, Hannelore

Datum tekst: 2005

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Canadalaan

Canadalaan (Ieper)

is gerelateerd aan Museumtuin met loopgraven bij herberg 'Sanctuary Wood'

Canadalaan (Ieper)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.