Herberg Sanctuary Wood

Zogenaamd "Sanctuary Wood". Herberg met achterliggend bebost terrein met restanten van loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog, daterend van 1916.


Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum: 1987

Je kan deze pagina citeren als: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine; Lion, Mimi: Herberg Sanctuary Wood [online], https://id.erfgoed.net/teksten/30866 (geraadpleegd op 29-10-2020)


Info uit WOI databank overgezet

Café met museum met allerhande oorlogstuig (o.m. uitrustingsstukken en wapens). Vooral de driedimensionale foto's over de oorlog, die via kijkkastjes bekeken kunnen worden, zijn populair. Met café en kleine shop. Achter het museum bevinden zich nog (grotendeels authentieke) loopgraven met betonconstructies en schuilplaatsen, die deel uitmaakten van het 'Vince Street – Jam Row'-complex uit 1916. Er zijn ook nog authentieke boomstronken te zien, die tijdens de oorlog werden stukgeschoten, evenals vroege Duitse grafzerken.

Historische Achtergrond De familie Schier, de eigenaars van het café, behielden een deel van het loopgravensysteem na de wapenstilstand en bouwden er een museum uit. Achter het museum bevinden zich nog steeds de (grotendeels authentieke) loopgraven met betonconstructies en schuilplaatsen, die deel uitmaakten van het 'Vince Street – Jam Row'-complex uit 1916. Er zijn ook nog authentieke boomstronken te zien, die tijdens de oorlog werden stukgeschoten, evenals vroege Duitse grafzerken. Het huidige Hogebos is kleiner als zijn voorganger, dat 'Sanctuary Wood' heette en ook nog ten Z van de Canadalaan (pas na WOI aangelegd) liep.


Bron: -
Auteurs:  Decoodt, Hannelore
Datum: 2005

Je kan deze pagina citeren als: Decoodt, Hannelore: Herberg Sanctuary Wood [online], https://id.erfgoed.net/teksten/164143 (geraadpleegd op 29-10-2020)