erfgoedobject

Woning in vakwerkbouw

bouwkundig element
ID
308676
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308676

Beschrijving

Woning in vakwerkbouw, gelegen aan de Beisstraat, waar reeds in de late 18de eeuw landelijke bebouwing gedocumenteerd is.

Het primitief kadasterplan toont centraal op het perceel een kleiner gebouw dat overeenkomt met het achterste deel van de huidige woning. In 1936 registreerde het kadaster de uitbreiding met de smallere langwerpige vleugel vooraan.
In 1999 werd een sloopaanvraag geweigerd. Op foto’s van de bestaande toestand in dit bouwdossier ziet men de anno 2023 bewaarde volumes met bepleisterde gevels en afwijkende gevelopeningen. Interieurfoto’s tonen een gaaf behouden houtconstructie en het vitswerk aan de binnenzijde van de gevels.
Vanaf 2003 werd de woning gerestaureerd onder leiding van architect Laurent Moors. Het aanwezige vakwerk werd hierbij behouden en hersteld. De vullingen in vitswerk werden vervangen door houtwolcementplaten met isolatie en aan de buitenzijde afgewerkt met een waterdichte pleister. De gevelopeningen werden aangepast, het buitenschrijnwerk werd bij de renovatie vernieuwd.

Beschrijving

Exterieur

De woning bestaat uit twee delen. Het prekadastrale woonhuis van anderhalve bouwlaag op L-vormig grondplan werd in 1938 uitgebreid met een smallere, één bouwlaag hoge schuur- en stalvleugel. Beide delen zijn gebouwd in vakwerkbouw op een bakstenen sokkel en hebben pannen zadeldaken. In de kopse straatgevel is een volledig ankerbalkgebinte zichtbaar. De boven de schuur- en stalvleugel uitstekende noordoostelijke gevel van het woonhuis is bekleed met houten planken.
De langgevels van de schuur- en stalvleugel hebben poortopeningen van variërende grootte en kleine, aan de vakwerkstructuur aansluitende rechthoekige vensteropeningen met houten luiken.
De hoofdgevel van het woonhuis bevindt zich aan de zuidoostzijde. De inkomdeur wordt geflankeerd door rechts één en links twee vensteropeningen. Onder de overkragende dakrand zijn vier kleine vensteropeningen aanwezig. In de noordwestelijke gevel van het woonhuis springt de bovenverdieping boven de gelijkvloerse gevel uit.

Tegen de kopse achtergevel van het woonhuis staat een lage houtconstructie met lessenaarsdak.

Interieur

De plannen van de bestaande toestand bij de renovatie in 2003 tonen dat het woongedeelte zich achteraan in de bredere vleugel bevond, de smallere vleugel vooraan bevatte een schuur en een stal. Deze indeling werd volgens het bouwdossier na de renovatie behouden. In het woongedeelte werden de ruimtes vergroot door het verwijderen van binnenwanden. In de smallere vleugel werd de schuur behouden en de stal omgevormd tot berging. De trap werd op de bestaande plaats bewaard, de vloerplaten boven het gelijkvloers en de verdieping werden uitgevoerd met houten draagbalken. Op de zolder van het volume achteraan werd bijkomend een slaapgedeelte ingericht.

  • Kadasterarchief Limburg, Mutatieschetsen Hoeselt, afdeling 1, sectie M, 1848/4, 1936/2, 1949/1. 1995/513, 2000/66.
  • Archief Gemeente Hoeselt, Bouwdossiers nr. 1999/2514 en 2003/3087.

Auteurs: Fexer, Charlotte
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Gemeente Hoeselt


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Woning in vakwerkbouw [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308676 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Hoeselt

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.