erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
308685
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308685

Beschrijving

Gesloten hoeve met groot boerenburgerhuis uit het begin van de 20ste eeuw. De hoevegebouwen gaan in de kern mogelijk terug tot in de 18de eeuw.

Het complex van vier vleugels rond een erf is gelegen ten noordwesten van de dorpskern van Sint-Huibrechts-Hern aan de splitsing van de Sint-Hubertusstraat en de Marktstraat. Op de Ferrariskaart ziet men op deze plaats reeds bebouwing, een L-vormig volume aan de straatzijde en een kleiner gebouw achteraan. Het primitief kadasterplan toont een naar de straat toe open U-vormig complex en een klein bijgebouw ten zuiden ervan, vermoedelijk een bakhuis.

De hoeve werd in 1859 met een smal volume aan de straatzijde afgesloten en voor 1935 ontstonden aan de vier hoeken van het complex uitbouwen op rechthoekig grondplan. Eén hiervan, aan de noordwestzijde, is het anno 2024 nog bewaarde woonhuis. Stilistisch is dit in de decennia na WOI te dateren. In 1935 registreerde het kadaster een langwerpig bijgebouw ten zuidwesten van de hoeve. Een jaar later werd de zuidelijke aanbouw van het perceel afgesplitst.

In de tweede helft van de 20ste eeuw ontstonden bijkomende gebouwen ten westen van de hoeve, de aanbouw aan de zuidzijde werd vervangen door een groter volume. In 1998 werden de zone bij de poort aan de straatzijde en in het volume achteraan het erf door het kadaster als overdekte doorgangen gekenmerkt. In 2003 registreerde het kadaster de sloop van twee bijgebouwen ten westen van de hoeve.

Beschrijving

De zichtbare gevels van de hoeve zijn opgetrokken in bruinrood baksteenmetselwerk in kruisverband, alle gebouwen hebben pannen zadeldaken. Vanuit de straat wordt het aanzicht bepaald door het grote woonhuis aan de noordwestzijde, de poortvleugel met grote rondboogpoort aan de noordoostzijde (straatzijde) en de kopse gevel van het schuur- of stalvolume aan de zuidoostzijde van het erf. Ten noordwesten van het woonhuis bevindt zich de oprit en een geasfalteerde plaats, achter het woonhuis sluit een lager en smaller volume aan. De zuidwestzijde van het erf (achterzijde) wordt afgesloten door een breder dienstgebouw en een smaller en lager volume dat de doorrit naar de achtergelegen bijgebouwen, velden en moestuin bevat.

Het woonhuis van de hoeve telt twee bouwlagen en drie op vier traveeën. De kopse gevels eindigen in een brede bakstenen schoorsteen, de langgevels sluiten af met een geprofileerde wit geschilderde kroonlijst op modillons. De gevels zijn verankerd met ruitvormige sierankers en rechte muurankers en voorzien van een gecementeerde plint. De kopse straatgevel heeft een regelmatige ordonnantie met op gelijkvloers en verdieping een licht getoogde vensteropening per travee. Ter hoogte van de zolderverdieping zijn twee kleinere getoogde vensters aanwezig, in de geveltop bevindt zich een met glas afgesloten rondboognis met een beeld van Jezus Heilig Hart. De noordwestelijke langgevel is in de twee linkertraveeën blind met uitzondering van een smal hoog geplaatst venster op het gelijkvloers. De twee rechtertraveeën hebben op de verdieping telkens een vensteropening, op het gelijkvloers rechts een vensteropening en links een deuropening. Alle gevelopeningen hebben hardstenen of cementen dorpels. De segmentbogen en de rondboog van de nis bestaan uit een strekkenlaag en een rollaag in felrode baksteen en hebben hardstenen sluit- en hoekstenen met een gebouchardeerde afwerking. Het schrijnwerk van de deur en de vensters is niet origineel bewaard.

Boven het rechterdeel van de erfgevel van het woonhuis bevindt zich een dakkapel met een laadvenster met houten luik. Het pannen zadeldakje van de dakkapel steekt over het laadvenster uit, hieronder bevindt zich een houten balkon.

De straatgevel van de in 1859 geregistreerde poortvleugel is door een duidelijke verticale bouwnaad van de gevel van het woonhuis gescheiden. De gevel is blind met uitzondering van de grote rondboogpoort. De rondboog bestaat uit een laag van afwisselend een strek en twee koppen en sluit af met een platte laag. Bovenaan zijn twee muurankers met gebogen uiteinden aanwezig. In de poortopening is nog een tweevleugelige houten poort met kleinere deur bewaard die mogelijk uit een vroege fase dateert.

Het schuur- of stalvolume aan de zuidoostzijde van het erf dateert uit een vroegere fase dan de poortvleugel. Ook hier is een verticale bouwnaad tussen de twee gevels zichtbaar. De kopse gevel van dit volume is nagenoeg blind en heeft enkel in de geveltop vier in een driehoek geschikte luchtgleuven. De geveltop is verankerd met drie muurankers met gebogen uiteinden. Langs de dakranden zijn nog restanten van vlechtingen zichtbaar.

  • Kadasterarchief Limburg, Mutatieschetsen Hoeselt, afdeling 4, sectie B, 1859/12, 1935/6, 1936/4, 1958/4, 1969/7, 1998/10, 2003/8, 2012/4. Mutatieschets tussen 1859/12 en 1935/6 ontbreekt.

Auteurs: Fexer, Charlotte
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Gemeente Hoeselt


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gesloten hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308685 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Hoeselt

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.