Kapel en school

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Zillebeke
Straat Meenseweg
Locatie Meenseweg 467, Ieper (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ieper (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Ieper (adrescontroles: 08-02-2008 - 11-02-2008).
  • Inventarisatie Ieper (geografische inventarisatie: 01-01-1987 - 31-12-1987).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel en school

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kapel met haaks aanleunend schooltje en voorliggende geplaveide speelplaats en grasperk met esdoorn. Heropgebouwd in het begin van de jaren 1920 ter vervanging van de vooroorlogse kapel, welke aanleunde aan de oostzijde van het kasteel.

Kapel. Eénbeukig bedehuis van vier traveeën, een koor van twee rechte traveeën en een vlakke sluiting, en een zuidelijk gelegen sacristie aansluitend bij het schoolgebouwtje. Verankerde gele baksteenbouw boven dito sokkel. Pannen (nokrichting loodrecht op de straat, mechanisch) zadeldak. Gebruik van simili en/of natuursteen voor parementen. Westgevel gestut door hoeksteunberen uitlopend op een in- en uitgezwenkte top met rolwerk en bekronende dakruiter; wapenschilden boven oculus onder druiplijst. Vooruitspringend portaal met rechthoekige plattegrond onder lessenaarsdakje, gestut door overhoekse steunberen; rondbogige hoofd- en zij-ingangen; boven eerstgenoemde beglaasde rondboognis met Heilige Barbara op sokkel. Zij- en koorgevels geritmeerd door steunberen, respectievelijk opengewerkt door middel van oculi met glas in lood en rondboogvenster. Interieur: overdekt door middel van bepleisterd tongewelf met gordelbogen rustend op bakstenen pilasters.

Laag schoolgebouwtje van zes traveeën onder onderbroken zadeldak (nokrichting parallel aan de straat, mechanische pannen). Dubbelhuisopstand: woonkamer links, klaslokaal rechts, en centraal deurrisaliet uitlopend op tuitgeveltje met oculus in de top. Rondbogige muuropeningen. Ten zuiden, sanitaire voorzieningen onder schilddak op schoorstukken.

  • Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, 994.
  • PRIEM V., Het kasteel 't Hoge te Zillebeke, in De Gidsenkring, XIII, 1, 1975, p. 3-6.

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi

Datum tekst: 1987

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Meenseweg (Zillebeke)

Meenseweg (Ieper)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.