erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
30878
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30878
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve gelegen ten westen van de Drie bloten beek; wederopbouw teruggaand op de regionale hoevebouw zie, opstelling: losse, lage bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom een gekasseid erf, ten noordoosten toegankelijk via oprit; boerenhuis (nokrichting parallel aan de straat), stal en schuur, respectievelijk ten noorden, ten westen, en ten zuiden; aanplanting: drenkplaats, ten oosten; materialen: verankerde donkerrode baksteenbouw; zadeldaken (mechanische pannen) met korte, overstekende rand; gebruik van lichtere baksteen voor rollaag ter markering van de plint en voor de strekken boven de getoogde muuropeningen; bakstenen onderdorpels, vernieuwd bij boerenhuis; traditiegebonden houtwerk onder meer luiken en kleine roedeverdeling in de bovenvakken; I-balken bij schuur- en wagenpoorten, laatst genoemde onder korfbogige ontlastingsbogen; streekeigen bouwelementen: steunberen ter onderstutting van schuurzijgevels; indeling: boerenhuis van het langgestrekte type bestaande uit woongedeelte van vijf traveeën en een rechts gelegen opkamertravee, waaronder één getoogde kelderopening, én, een paarden- en koestal onder lagere bedaking; laag nutsgebouwtje bestaande uit een bakhuis, een privaat en een vaarzen- en kalverstal; schuur met wagenhuis en aardappelkelder links en zwijnenstal rechts.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 6405.

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30878 (Geraadpleegd op )