erfgoedobject

Celtic Field complex van Brink-Heiberg

archeologisch geheel
ID
308857
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308857

Juridische gevolgen

Beschrijving

Situering

Het Celtic Field complex in het gebied Brink- Bosbergen bevindt zich op de Kempense Heuvelrug, ongeveer 1,5km ten noordwesten van de stadskern van Herentals. Het Celtic Field complex is voornamelijk gelegen onder bos, gedeeltelijk in heide- half open bos, aan weerszijden van het pad ‘Bosbergen’ en de spoorlijn Herentals- Turnhout. In deze zone zijn via bewerking van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen zichtbare Celtic Field structuren aanwezig. Op basis van het hoogtemodel kunnen de aanwezige Celtic Field walstructuren precies aangeduid worden.

De zone is naar de bodemkaart gelegen op droge tot matig droge zandbodems met een weinig duidelijke tot duidelijke humus of/en ijzer B horizont en (bruine podzolachtige bodems en podzolbodems; bodemseries Zbf/ Zbg/ Zcf). De zone ten zuiden van het pad Bosbergen is gelegen op de top van de heuvelrug en heeft een vrij vlakke topografie, tussen ca. 25 en 26m TAW. De zone ten noorden van het pad situeert zich op de noordelijke flank van de heuvelrug die naar het noordwesten afdaalt vanaf ca. 23m TAW tot de vallei die zich nog ca. 8m lager bevindt. De laagst gelegen zichtbare Celtic Field wallen bevinden zich op ca. 16m TAW. De grillige topografie aan de randen van het Celtic Field complex is te wijten aan het voorkomen van stuifzandcomplexen die zijn ontstaan in het heidelandschap van de late middeleeuwen- nieuwe tijden.

Beschrijving

In de directe omgeving van de zone Herentals-Brink zijn geen andere archeologische gegevens uit de metaaltijden gekend. Vlakbij, in de vallei van de Kleine Nete bij Herentals- Vuilvoort- Addernesten, werd wel pollenonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek het verschijnen van gecultiveerde planten (granen) en met akkerbouw geassocieerde kruiden (Artemisia, Chenopodiaceae en Plantago) in de periode van de vroege ijzertijd, de periode waarin we ook de Celtic Field structuren situeren. Ongeveer zeven kilometer naar het noordoosten, en eveneens op de Kempense heuvelrug zijn eveneens nog een aantal Celtic Field structuren zichtbaar bij de Hoge Mouw in Kasterlee. Vlakbij dit complex zijn wel verschillende archeologische vondsten gekend. Hierbij worden o.a. tal van urnen en scherven van urnen vermeld ter hoogte van de Duivelskuil, net ten oosten van het Celtic Field complex.

Via het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen is duidelijk een Celtic Field-complex zichtbaar in de site van Brink- Bosbergen. De velden zijn ongeveer 40 op 40 meter groot, en ruwweg zuidoost-noordwest georiënteerd. Het hoogteverschil tussen de wallen en de velden zelf varieert van 20 tot 40 cm.

Bewaringstoestand

De beschikbare archeologische en historische bronnen lijken er op te wijzen dat de zone na de ijzertijd geen intensieve ontginning/ bewoning meer heeft gekend. De historische kaarten tonen eerst een heidelandschap (18de eeuw) en vanaf het midden van de 19de eeuw een grotendeels bebost landschap. Dit historisch stabiel landgebruik zonder ingrijpende werkzaamheden of akkerbouw heeft gezorgd voor een relatief goede bewaring van het microreliëf en aldus voor de bewaring van de structuur van het Celtic Field complex. Een gedeelte van het Celtic Field complex werd, zoals duidelijk wordt door de vergelijking tussen het DHM Vlaanderen 1 & 2, volledig genivelleerd door plagwerken.

.

  • MEYLEMANS E. 2018: Celtic Field-complexen in de Antwerpse Kempen: verspreiding en landschappelijk- archeologische situering (prov. Antwerpen, België), Lunula 26, 3-7.

Auteurs: Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Waarnemingen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Celtic Field complex van Brink-Heiberg [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308857 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.