erfgoedobject

Hof ter Zoete Ruste

bouwkundig element
ID
30895
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30895

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "Hof ter Zoete Ruste", volgens bebording. Wederopbouwhoeve naar ontwerp van M. Selly (Ieper); teruggaand op de regionale hoevebouw zie, opstelling: losse, lage bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom een geasfalteerd erf, ten westen toegankelijk via geasfalteerde erfoprit; boerenhuis (nokrichting parallel aan de straat), stal, varkensstal en dwarsschuur respectievelijk ten oosten, ten noorden, ten noordoosten en ten zuidwesten; aanplanting: notelaars, ten westen; grasperkje ter vervanging van verdwenen overdekte vaalt te midden van het erf; drenkplaats, ten westen; materialen: verankerde, donkerrode baksteen; pannen (mechanische) licht gebogen zadeldaken met kort overstekende randen, onderbroken door dakvensters; deels bewaarde bakstenen onderdorpels; traditiegebonden houtwerk, kleine roedeverdeling, luiken, houten lateien onder ontlastingsbogen boven poorten; bakstenen troggewelven tussen I-balken ter overkluizing van de nutsgebouwen, streekeigen bouwelementen: asemgaten en rechthoekige hoeksteunberen bij de schuurvleugel; indeling: boerenhuis van één opkamertravee links, waaronder een getoogde kelderopening en vijf traveeën; een varkensstal met bakhuis, kolenhok en privaat; schuur met aardappelkelder en tweeledig wagenhuis rechts.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 6028.

Bron     : DELEPIERE A.-M., HUYS M. & LION M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi; Huys, Martine
Datum  :
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Bij plaatsbezoek van 5 mei 2017 werd vastgesteld dat de dwarsschuur gesloopt is.

Auteurs :Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hof ter Zoete Ruste [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30895 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.