Parochiekerk Sint-Catharina

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Zillebeke
Straat Zillebeke-Dorp
Locatie Zillebeke-Dorp 7, Ieper (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ieper (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Ieper (adrescontroles: 08-02-2008 - 11-02-2008).
  • Inventarisatie Ieper (geografische inventarisatie: 01-01-1987 - 31-12-1987).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Catharina

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Catharina: doopvont
gelegen te Zillebeke-Dorp zonder nummer (Ieper)

Deze bescherming is geldig sinds 22-10-2001.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Wederopbouw, Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Ingeplant aan de oostzijde van Zillebeke dorp en ten noorden van de Pastoriestraat. Omringend kerkhof, onder meer Brits militair kerkhof ten noorden; ten westen afgezet door middel van bakstenen muurtje onder ezelsrug, en leilinden; haag aan zuidzijde. Omlopende bakstenen stoep. Neogotische hallenkerk met westtoren naar ontwerp van architect G. Lernould (Ieper) van 1923. In 1102 opgericht als éénbeukig kapelletje. Tijdens de 14de eeuw verbouwd tot gotische kerk, afgebrand in 1578 door de geuzen; heropgebouwd in het eerste kwart van de 16de eeuw. Toren gerestaureerd naar ontwerp van architect G. Lernould (Ieper) in 1910. Volledig vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog en grosso modo naar vooroorlogs uitzicht heropgebouwd, echter met toevoeging van één travee en een houten overwelving.

De plattegrond ontvouwt: een voorgeplaatste westtoren, met op de zuidwestelijke hoek deels ingebouwd traptorentje, een driebeukig schip van vijf traveeën, een koor en twee zijkoren van respectievelijk één travee en een driezijdige sluiting en een halve travee en een vlakke sluiting, en een zuidelijke sacristie. Gele baksteenbouw. Hergebruikte ijzerzandsteen voor onderbouw; zuid-, west- en noordgevel op sokkel van Atrechtse zandsteen. Arduinen grafstenen in noord- en zuidgevel, onder meer van de familie de Florisone de Siam. Leien bedaking. Westtoren van vier geledingen onder tentdakje, gestut door middel van haaks op elkaar gestelde hoeksteunberen met casementen en versnijdingen. Tudorboogvormig westportaal in een geprofileerde natuurstenen omlijsting; spitsbogig drielicht in geprofileerde omlijsting erboven. Spitsbogige casementen met ingeschreven drielob op doorlopende afzaat, ter hoogte van de tweede geleding. Spitsbogige galmgaten. Traveeën van schip en hoofdaltaar gemarkeerd door steunberen met versnijdingen en geprofileerde spitsboogvensters (tweelichten) op doorlopende afzaat; aflijnende tandlijst. Zijbeuken en -koren eindigend op puntgevels met aandaken, schouderstukken en muurvlechtingen; laatst genoemde geajoureerd door middel van drielichten.

Interieur: hallenkerk geritmeerd door spitsbogige scheibogen op bakstenen zuilen met ronde arduinen sokkel met eenvoudig bakstenen kapiteel. Houten spitstongewelf met dito trekbalken. Vlakke houten torenzoldering. Mobilair: Tegen de westgevel van de noordbeuk: doopvont van de eerste helft van de 12de eeuw in Doornikse steen. Gedenkplaten, in muren van zijbeuken, op één na allen van de familie de Vinck zie dorpsinleiding. Voorts neogotisch mobilair.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 13044.
  • Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, 997.
  • COUDRON G., VANDEMAELE J., Verdoken dorp in de glooiingen van de natuur, Zillebeke, Rekkem, 1974, p. 73-90.
  • ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Ieper II, Brussel, 1978-1979, p. 30.
  • Sint-Catharinakerk Zillebeke, Toeristische folder uitgegeven op 22 april 1973 door E.H. Van Massenhove, pastoor.

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi

Datum tekst: 1987

Aanvullende informatie

In en rond de Sint-Catharinakerk verschillende relicten die herinneren aan de Eerste Wereldoorlog.

Op het kerkhof: bakstenen campanile met twee gedenkplaten en beeld van de Heilige Barbara. In het portaal: kast met gedenkplaten voor soldaat Joseph Chambard, 132ste Reserve Infanterieregiment, kapitein Charles Mortas, 151ste Infanterieregiment, luitenant Alfred Schuster, 4th Queen’s Own Hussars en onderofficier Amédée Rabusseau, 114de Infanterieregiment. In de zuidelijke zijbeuk: spitsboogvormige glasramen voor 2nd Lieutenant Howard Avenel St. George, 1st Life Guards; en soldaat Jean Emile Demarcq, 162ste Infantrieregiment, geschonken door diens familie.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Marchand, Sofie (08-05-2017 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zillebeke-Dorp

Zillebeke-Dorp (Ieper)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Orgel kerk Sint-Catharina

Zillebeke (Ieper)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.