erfgoedobject

Gemengde veekeringshaag rond huiskavel

landschappelijk element
ID
308976
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308976

Beschrijving

Rond de huiskavel van de dorpshoeve aan de Pastoorstraat 15 is aan de noordelijke, oostelijke, zuidelijke en deels ook langs de westelijke zijde een gemengde veekeringshaag van één- en tweestijlige meidoorn, scherpe hulst, haagbeuk en veldiep aangeplant op de perceelsgrens. De gemengde haag toont sporen van een zogenaamde gelegde veekering, waarbij de geschoren haag voor het vee ondoordringbaar werd gemaakt door alle uitgeselecteerde twijgen, meestal na verjonging van de haag, in dezelfde richting schuin te leiden. Om de twijgen te kunnen ombuigen werden ze aan de basis verzwakt door ze gedeeltelijk door te kappen. In de haag hebben zich andere soorten als sleedoorn, gewone es en gewone vlier spontaan ontwikkeld. De veekeringshaag is circa 540 meter lang en gaat deels op in de afsluitingshaag van de tuin van de voormalige pastorie aan de Pastoorstraat 17, waarin ook taxus en haagbeuk voorkomen.


Auteurs: Himpe, Koen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Reningelst

 • Is deel van
  West-Vlaamse heuvels en omgeving

 • Is gerelateerd aan
  Drenkpoel met 13 opgaande linden

 • Is gerelateerd aan
  Drie opgaande zomereiken op huiskavel

 • Is gerelateerd aan
  Hoeve

 • Is gerelateerd aan
  Op (enen) stam gezette meidoorn in gemengde veekeringshaag

 • Is gerelateerd aan
  Opgaande bomenrij van 24 gewone essen op huiskavel

 • Is gerelateerd aan
  Solitaire knotwilg in gemengde veekeringshaag


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gemengde veekeringshaag rond huiskavel [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308976 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.