erfgoedobject

Schabaillies' briekenoven

bouwkundig element
ID
30899
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30899
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige steenbakkerij opgericht in 1885 door A. Schabaillie, naar verluidt in werking tot circa 1971, en thans in afbraak. Na de volledige mechanisatie telde het bedrijf in 1958 nog 28 arbeiders, met jaarlijkse produktie van 5.000.000 gewone bakstenen bestemd voor de Westhoek en voornamelijk de kust; exploitatieterreinen van 9 hectare.

Steenbakkerijcomplex tot circa 1980 nog bestaand uit een tunneloven met bijhorende schoorsteen gedateerd "A.S. 1911" door middel van lichtere bakstenen, een laag bijgebouwtje op dezelfde wijze gedateerd "A.S. 1912" in de rechter zijgevel, een Jongere grote ringoven met hoge, geringde ronde schoorsteen, en recentere droogloodsen: een "buitendrogerij" en een "binnendrogerij". Bij laatstgenoemde werd voor het drogen van de vormelingen warmte van de ringoven gerecupereerd: een buizensysteem met warme lucht verbond de baksteenoven met de aanpalende drooginstallatie.

Huidig uitzicht gereduceerd tot de voor de helft ontmantelde ringoven met schouw aanleunend tegen de droogloodsen; ten westen, deels gesloopt nutsgebouwtje van 1912. De kleiputten ten noorden van het complex, fungeren thans als stortplaats. Aan de straat: voormalige conciërgewoning en kantoor, uit het vierde kwart van de 19de eeuw; thans met vernieuwd bakstenen gevelparement (nummer 99) van gerecupereerd afbraakmateriaal.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schabaillies' briekenoven [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30899 (Geraadpleegd op )