erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 30904   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30904

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Hoeve gelegen ten zuiden van het Helleketelbos. Losse, lage bestanddelen onder pannen zadeldaken, uit de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw, gegroepeerd rondom een deels verhard, rechthoekig erf met vaalt voor de stalvleugel. Ten zuidoosten: kleine bakstenen hopast onder zadeldak (eerste kwart 20ste eeuw?), aan de in onbruik geraakte onverharde erfoprit vanaf de Abeelseweg. Ten zuidwesten en noordwesten: drenkplaats. Huidige begrinte oprit vanaf de Vijfgemetenstraat.

Ten zuiden van het erf: deels aangepast boerenhuis van zes traveeën onder geknikt zadeldak met Vlaamse pannen, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw; volgens bewoners gebouwd ter vervanging van het oude boerenhuis dat vroeger gelegen was ten noordwesten van het erf. Ten zuidwesten ligt een laat-19de-eeuwse stalvleugel (nokrichting loodrecht op het boerenhuis). Verankerde donkerrode baksteenbouw. Overstekende dakrand op houten modillons doorbroken door centraal laadluik. Rechthoekige muuropeningen.

Ten noordoosten: dwarsschuur onder zadeldak (nokrichting loodrecht op het boerenhuis, mechanische pannen) met overstekende dakrand op houten modillons, uit de 19de eeuw; erin opgenomen wagenhuis rechts. Lange gevels: stijl- en regelwerk met grijsbeschilderde horizontale plankenbeschieting (onder meer gepotdekseld) op getrapte, bakstenen voeting. Rechthoekige schuurpoort. Verankerde zijpuntgevels van donkerrode baksteen.

Ten noordwesten: nieuwe loods.

 


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1989


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30904 (Geraadpleegd op 09-04-2020)