erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 30906   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30906

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Hoeve grosso modo daterend uit de 19de eeuw, gelegen op glooiing afhellend naar de Vleterbeek (ten zuidoosten) met mooi perspectief op de Catsberg (Frankrijk). Losse, lage bestanddelen van verankerde donkerrode baksteen onder pannen zadeldaken met overstekende dakrand op houten modillons, L-vormig gegroepeerd rondom een begrint erf; gekasseide stoep vóór het stalgedeelte van het langgestrekte boerenhuis; siertuin in plaats van de vroegere vaalt; drenkplaats ten oosten. Ten noordoosten, voormalige hopast. Begrinte erfoprit.

Ten noordwesten van het erf: boerenhuis met tien staltraveeën links + dubbelhuis van een opkamertravee links en zes traveeën, onder doorlopend zadeldak (mechanische pannen) met drie laadluiken, uit de 19de eeuw; volgens de bouwnaden zijn de drie staltraveeën links en de uiterst rechtse travee vermoedelijk laat-19de-eeuwse uitbreidingen van de oorspronkelijke boerenwoning; tevens bouwnaad ter hoogte van de laatste staltravee rechts. Kelderopening met rechthoekig kozijn verdiept in getoogde omlijsting, onder de opkamer. Rechthoekige muuropeningen; vensters met rolluikkast. Achtergevel met lage, haakse uitbouw. Linker zijgeveltop: spitsbogig heiligennisje opgenomen in witgekalkte bakstenen omlijsting met kruisbekroning, volgens de bouwnaden vermoedelijk jonger. Recentere aanbouwsels onder aanleunende lessenaarsdaken, tegen de linker en de rechter zijpuntgevel.

Ten zuidwesten: dwarsschuur (nok loodrecht op het boerenhuis) met erin opgenomen driedelig wagenhuis links en stalling rechts; jaartal 1902 op uitstekende bakstenen in de rechter zijgevel. Aangebouwde stal onder aanleunend lessenaarsdak, tegen de erfgevel. Radvormig uilengat in de zijgeveltoppen. Aangebouwde nieuwe loods (beton) tegen de achtergevel.

Afzonderlijke, lage hopast onder overstekend zadeldak (nok in het verlengde van het boerenhuis, Vlaamse pannen), uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, heden bergplaats. Donkerrode baksteenbouw met muurankers ter hoogte van de droogvloer. Interieur: ondergrondse stookplaats.

 


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1989


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30906 (Geraadpleegd op 07-07-2020)