erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
30911
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30911

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve gelegen ten zuidoosten van de Vleterbeek. Losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldak, grosso modo U-vormig gegroepeerd rondom het erf met een centrale grastuin. Bakstenen stoep rondom het boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type als gevolg van normale uitbreidingen; mestvaalt achter de stalvleugel.

Ten noordwesten van het erf: langgestrekt boerenhuis van negen traveeën + zeven staltraveeën rechts onder een onderbroken zadeldak (nokrichting parallel aan de straat, Vlaamse en mechanische pannen) met overstekende dakrand op houten modillons; huidig uitzicht van 1882 (zie gevelsteen met wapenschildje in de rechter zijgevel van de stal). Woonhuis echter met oudere kern van stijl- en regelwerk uit het laatste kwart van de 18de eeuw-eerste kwart van de 19de eeuw (?), volgens het stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen van de rechter zijgeveltop en de uitstekende ankerbalk in de linkerhoek van de kozijndeur (erfgevel); vermoedelijk versteend in 1882. Beigebeschilderde erfgevel. Rechthoekige muuropeningen, onder meer een blinde, met strekse lateien; nieuwe vensteronderdorpels van geglazuurde tegels. Behouden kozijnconstructies (1882): beluikte kruiskozijnen met schuiframen, en kozijndeuren behalve twee gekoppelde staldeuren onder houten latei. Twee traveeën links zijn gewijzigd tot poort. Onbeschilderde achtergevels. Het woongedeelte heeft een getoogde kelderopening onder het beluikt opkamervenster links, en een haaks aanleunende keuken onder laag zadeldak met Vlaamse pannen. Voorts recentere lage aanbouwsels. Verankerde zijpuntgevels, onder meer rechts met rechthoekig laadluik opgenomen in een korfboogomlijsting van gele bakstenen waarboven respectievelijk de vermelde gevelsteen en ruitvormige metselaarstekens van gele bakstenen opgenomen in het metselverband.

Ten noordoosten: dwarsschuur (nokrichting loodrecht op het boerenhuis, golfplaten) van stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting boven de gepikte, getrapte bakstenen voeting, uit de 19de eeuw; echter deels versteende lange wanden. Bakstenen zijgevels; rond uilengat rechts.

Ten zuidwesten: nieuwe loods ter hoogte van de circa 1980 verdwenen hopast van stijl- en regelwerk met lemen en bakstenen vullingen.

 


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1989


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30911 (Geraadpleegd op 25-02-2021)