erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
30927
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30927
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Dieper in gelegen hoeve met losse, lage bestanddelen onder zadeldaken, grosso modo U-vormig gegroepeerd rondom een deels gebetonneerd erf met vaalt en siertuin. Ten zuidwesten bevinden zich de rest van een boomgaard en een deels met knotpopulieren omzoomde drenkplaats.

Verharde erfoprit; aan de straatzijde bevindt zich een toegangshek, geflankeerd door een knotpopulier links en een Mariakapel rechts. Rechthoekig bakstenen kapelgebouwtje onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw. Puntgevel met windborden en opschrift "O Maria middelares aller genade B.V.O." Verdiepte rechthoekige kapeldeur, deels beglaasd en voorzien van gestileerd gietijzeren hekje. Witbepleisterd interieur met mijterbooggewelf.

Ten noordwesten van het erf: een boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type met zeven staltraveeën links + zes traveeën rechts onder doorlopend zadeldak (mechanische pannen), in kern opklimmend tot 1802 (zie jaarankers van de deels behouden rechter zijpuntgevel met aandak en muurvlechtingen); echter voorts aangepast in de 20ste eeuw. Verankerde donkere baksteenbouw; bouwnaad links in de rechter zijpuntgevel wijzend op een vernieuwd bakstenen gevelparement voor de erfgevel of op een mogelijke verstening ervan. Aanbouwsel tegen de achtergevel en de linker zijgevel.

Achter het boerenhuis ligt een bakstenen stalvleugel (nok loodrecht op de boerenwoning, Vlaamse pannen) uit de 19de eeuw. Laadzolder.

Ten oosten van het erf: voormalige hopast uit het laatste kwart van de 19de eeuw, heden een stal; behouden gek.

Ten zuidwesten: recentere loods.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  :


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30927 (Geraadpleegd op )