erfgoedobject

Herenhuis

bouwkundig element
ID
30930
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30930

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herenhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • omvat de aanduiding als beschermd monument Herenhuis: linkerdeel
    Deze bescherming is geldig sinds

  • omvat de aanduiding als beschermd monument Herenhuis: rechterdeel
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Herenhuis uit het laatste kwart van de 18de eeuw - eerste kwart van de 19de eeuw. In de 19de eeuw werd het respectievelijk bewoond door de families van Renynghe de Voxvrie en Tack. Vanaf circa 1880 tot circa 1914 deed het huis dienst als klooster van de Franse karmelietessen. Tot voor enkele jaren gebruikte het Ministerie van Financiën het pand als kantoorruimte (nummer 4); het gedeelte rechts (twee traveeën) met koetspoort fungeerde tot voor kort als warenhuis tevens ondergebracht in een recenter haaks achterbouwsel (nummer 6). Het herenhuis is gelegen recht tegenover het Oudstrijdersplein van waaruit het als blikvanger fungeert.

Dubbelhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder gebogen zadeldak met mechanische pannen (nokrichting parallel aan de straat). Verankerde rode baksteenbouw. Voornamelijk horizontaal belijnde lijstgevel getypeerd door een smalle borstwering, met gebruik van gele baksteen voor de doorgetrokken lekdrempels, de architraaf en de geprofileerde kroonlijst met tandlijst van het hoofdgestel; ook voor de strekse lateien van de rechthoekige muuropeningen en de omlijsting van de korfbogige koetspoort rechts. Licht verdiepte kozijnen: vensters met kruis- en kleine roedeverdeling (oorspronkelijk ?); paneeldeur met strekse tussendorpel en tweedelig bovenlicht met kleine roedeverdeling. Laag arduinen deurbordes; trede met afgeronde hoeken. Houten gootlijst op modillons. Links aandak met zinkbekleding.

Deels behouden interieur, vooral met late Lodewijk XVI-inslag in de kamers aan de straatzijde (begane grond, bovenverdieping): stucplafond met aflijnende tandlijst, paneeldeuren onder meer vleugeldeuren met deurstuk, marmeren en houten schouwen onder meer met figuratief geschilderd medaillon op de mantel; ook rondboognis met vereenvoudigde schelpvulling (bovenverdieping). Aan de zijde van de koetsdoorgang: een driedelige kozijnconstructie waarvan de centrale deur en de vensters (schuiframen) met accoladebogige tussendorpel.

  • TILLIE W. 1975: Historische gevels en gebouwen, Monumentenjaar 1975, Poperinge, 55.

Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30930 (Geraadpleegd op )