Pastorie Sint-Martinusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Bonheiden
Deelgemeente Rijmenam
Straat Sint-Maartensberg
Locatie Sint-Maartensberg 5, Bonheiden (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bonheiden (adrescontroles: 13-10-2006 - 13-10-2006).
  • Inventarisatie Bonheiden (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie Sint-Martinusparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Martinusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-1985.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpsplein

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-1985.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Classicistische pastorie met gedecapeerde lijstgevel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder een leien zadeldak (nok parallel aan de straat), van 1785 (zie verankering nokbalk in zijgevels), doch met neoclassicistische aanpassingen uit 19de eeuw, onder meer toevoegen van een centraal driehoekig fronton met oculus, geschraagd door gecanneleerde, bepleisterde pilasters; daarnaast werd de gevel licht verhoogd en de dakconstructie aangepast.

Bij de verkoop tijdens de Franse Revolutie omschreven als "een zeer mooi nieuwgebouwd huis, bestaande uit kelder, keuken, washuis met pomp, vier benedenkamers en hal, vijf bovenkamers, zolder, stal, schuur, koetshuis en tuin met vijver".

Verankerde, baksteenbouw met dubbelhuisopstand, segmentboogvensters in zandstenen omlijsting en steekboogdeur in witgeschilderde omlijsting onder waterlijst. Zandstenen hoekblokken en klassiek hoofdgestel. Gelijkaardige achtergevel met later aangebouwde veranda.

Interieur met enkele behouden stucplafonds, bepleisterde moerbalken en marmeren schouwen. Kelder, deels met bepleisterd tongewelf, deels troggewelfjes.

  • Administratie Ruimtelijke ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, Beschermingsdossier pastorie St.-Martinus te Rijmenam.
  • GEENS J., Rijmenam onder de Brabantse Omwenteling en de Franse Revolutie (1790-1815), Rijmenam, 1991, p. 71.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1997

Relaties

maakt deel uit van Sint-Maartensberg

Sint-Maartensberg (Bonheiden)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.