erfgoedobject

Kapel van het Tehuis Heilig Hart

bouwkundig element
ID
30963
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30963

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gedeelte van het bejaardentehuis 'Tehuis Heilig Hart' waarvan het gebouwencomplex zich uitstrekt tussen de Brugge- en de Ieperstraat (Ieperstraat nummer 126, 130).

Oorspronkelijk was dit een Frans meisjespensionaat 'Pensionnat des Dames de la Sainte-Union', naar verluidt daterend van circa 1900. Het verkreeg kort na de Eerste Wereldoorlog de huidige functie, waarna uitbreidingswerken volgden. Het gebouwencomplex dateert grosso modo uit de eerste helft van de 20ste eeuw met een kapel van 1951 en een recentere vleugel. Ook de gebouwen aan de Ieperstraat werden vernieuwd of kregen een nieuw gevelparement.

De vleugel aan de Bruggestraat (nummer 51) heeft een behouden uitzicht uit de eerste helft van de 20ste eeuw, maar staat echter sinds 1986 leeg in afwachting van een vervangende nieuwe bouw (klooster). Alleenstaand gebouw met een voortuintje afgezet door middel van een laag, bakstenen muurtje. Drie bouwlagen met dubbelhuisopstand van vijftien traveeën onder zadeldak (nokrichting parallel aan de straat, mechanische pannen) met dakschild links; naar verluidt dateren de zeven traveeën links van circa 1900 (zie ook de bouwnaad) en de acht traveeën in aansluitende bouwtrant rechts uit de jaren 1920. Lijstgevel van donkere baksteen met gebruik van lichtere bakstenen voor de horizontale banden per bouwlaag, de sluit- en aanzetstenen van de getoogde vensters, en het aflijnend baksteenfries; gecementeerde witbeschilderde plint en arduinen lekdrempels. Geaccentueerde deurtravee met art-deco-inslag, te zien aan de vensterlateien en het portaal bekroond met een Heilig Hartbeeld, allemaal van witbeschilderd cement.

Binnentuin met een kapel naar ontwerp van architect E. Allewaert (Izegem). Deze werd gebouwd in 1951 met het legaat van mejuffrouw E. Langloo (1865-1944), zichtbaar op de gevelsteen. Zuidelijk georiënteerd zaalkerkje onder pannen zadeldak met dakruiter. Baksteenbouw met natuurstenen plint.

Overige vleugels zonder verdere noemenswaardigheden.


Bron: DELEPIERE A.-M. & HUYS M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Van het "Tehuis Heilig Hart" blijft vandaag enkel de kapel van 1951 over. De andere gebouwen werden vervangen door nieuwbouw net als de ernaast gelegen villa Fioretti.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kapel van het Tehuis Heilig Hart [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30963 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.