Sint-Stanislascollege

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Poperinge
Deelgemeente Poperinge
Straat Burgemeester Bertenplein
Locatie Burgemeester Bertenplein 32, Poperinge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Poperinge (actualisaties: 27-05-2008 - 18-06-2008).
  • Adrescontrole Poperinge (adrescontroles: 12-02-2008 - 14-02-2008).
  • Inventarisatie Poperinge (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Stanislascollege

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Sint-Stanislascollege
gelegen te Burgemeester Bertenplein 32 (Poperinge)

Deze bescherming is geldig sinds 26-01-1987.

Beschrijving

Nr. 30-32. St.-Stanislascollege. Voortzetting van de vroegere Latijnse school vanaf 1657 tot 1796 gevestigd in het recollettenklooster in de Gasthuisstraat (cf. Gasthuisstraat nr. 71). Het huidige collegedomein gelegen in de hoek gevormd door Burgemeester Bertenplein, Deken De Bolaan en Rekhof behoorde vroeger toe aan de familie Mazeman de Couthove (o.m. ook eigenaar van het domein " 't Couthof" te Proven), die aan de zijde van het plein een herenhuis (l. gedeelte nr. 32) bezat. 1832: verkoop van het herenhuis aan J. Van Merris, die het ter beschikking stelde van principaal Frutsaert als huisvesting voor het opnieuw gestarte college. 1855: bouw van nieuwe r. vleugel (r. gedeelte nr. 32) n.o.v. de Kortrijkse architect P. Croquison (1806-1887) in aansluitende bouwtrant, op aanpalend terrein in erfpacht gehuurd vlg. contract tussen Beatrice van Renynghe, weduwe J. Van Merris, en Mgr. Malou; dezelfde architect ontwierp in deze periode ook het kasteel "De Lovie" (1856) te Proven voor de familie Van Merris. 1859: schenking van het hele domein met toebehoren aan het bisdom. 1863: bouw van neogotische kapel r. palend aan het hoofdgebouw. 1879 en 1893: bouw van neogotische l. vleugel (nr. 30) waarin de St.-Jozefsschool (1879-1922) of de latere lagere afdeling van het college werd ondergebracht. 1924: uitbreiding van de lagere afdeling met nieuwe bouw haaks tegen de achtergevel van de neogotische vleugel. Latere uitbreidingen aan speelplaatszijde achter de hoofdvleugel, resp. in 1926, 1954 en 1958; beide l.g. n.o.v. architect J. De Creus (Poperinge). 1964-1965: bouw van feestzaal met aansluitende kapel n.o.v. architect L. Delafontaine (Roeselare), ter hoogte van de in 1963 gesloopte neogotische kapel.

Gebouwencomplex met hoofdgebouwen (nr. 30, 32) aan het Burgemeester Bertenplein. Blikvanger tengevolge breed accent (cf. infra) op de O.-pleinzijde, nog benadrukt door het beboomde grasperk voor nr. 32.

Nr. 32. Oorspronkelijk classicistisch dubbelhuis van elf trav. en twee en een halve bouwl. onder zadeldak (n // plein, pannen; geknikt aan achterzijde), van 1786 vlg. verdwenen datering boven de deur; in 1855 (cf. infra) verbreed met dertien trav. r. door architect P. Croquison (Kortrijk) in aansluitende bouwtrant. Resultaat: brede pilastergevel van gele baksteen met gekorniste houten kroonlijst op klossen en tandlijst. Vierentwintig trav. waarvan de twee bredere deurtrav. bekroond met driehoekig fronton waarin r. het jaartal 1855 en het wapenschild van Mgr. Malou (cf. bouwgeschiedenis). Pilasters op postamenten gemarkeerd door recht ojief; één postament van Atrechtse zandsteen r. Rechth. muuropeningen onder strekse lateien. XIX(?)-houtwerk. Kruisramen met grote roedenverdeling, op de eerste en tweede bouwl. Paneeldeuren met bovenlicht, voorzien van gestileerd ijzeren hek r. L., deurbordes van zes trav. waarvan de twee onderste met afgeronde hoeken; eenvoudige ijzeren leuning aan beide deurpenanten.

Interieur van het voormalig herenhuis (elf l. trav.): behouden salon (begane grond) in Lodewijk XVI-stijl cf. lambrizering, schouw, stucplafond en deuren; voorts, eiken balustertrap met rococo inslag cf. de trappaal in de vorm van torsende putto.

Nr. 30. Neogotische l. vleugel daterend van 1879 en 1893 (twee bouwfazen ?) cf. jaartallen van panelen op de bovenverd. Twee bouwl. van zeven trav. (alternerend één smalle + twee brede) onder mansardedak (n // plein, pannen, leien). Lijstgevel van donkere baksteen met gietijzeren verankering. Verdiepte brede trav. onder mijterboogfries; dakkapel voorzien van vleugelstukken en puntgeveltje met schouderstukken. Smalle trav. afgelijnd met tandlijst. Casementen op de borstwering. Tudorboogvensters met arduinen onderdorpels op pseudo-consoles van baksteen; tweelichten met roedenverdeling. Gewijzigde poort in twee r. trav. van de begane grond.

Vleugel van 1924 haaks tegen de achtergevel van nr. 30. Twee bouwl., resp. hoger l. gedeelte onder mansardedak en r. gedeelte onder platdak. Baksteenarchitectuur met Art Deco inslag cf. het decoratief gebruik van baksteen voor pseudo-consoles, verdiepte borstwering en bekroning van bovenvensters.

Feestzaal met aansluitende kapel (1964-1965) onder platte bedaking. Rechth. kapelplattegrond. Functionele betonen baksteenbouw. Kapelgevel aan speelplaatszijde: deels opengewerkte lange wand d.m.v. gekleurde beglazing (glas-in-lood); verticaal geaccentueerd l.gedeelte d.m.v. doorgetrokken rechth. pseudo-toren aansluitend bij lange lichtgleuven l.

Sober kapelinterieur: smalle pseudobeuk l. tengevolge betonpijlers, abstracte glasramen gesigneerd "HolvoetIJserbyt, Wevelgem-Uitvoering. T. Meersman, Aalst", en jaarsteen 1964 met inscriptie "CHRISTO LAPIDI ANGULARI STANISLAO SANCTO TITELARI MYSTICO CORPORI SINGULARI" boven de ingangsdeur.

Overige gebouwen aansluitend bij de schoolbouwtraditie: vrij sober gehouden architectuur vnl. gekenmerkt door grote klasramen.

TILLIE W., Historische gevels en gebouwen. Monumentenjaar 1975, Poperinge, 1975, p. 47-48.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Huys, Martine

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Burgemeester Bertenplein

Burgemeester Bertenplein (Poperinge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.