erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 31024   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31024

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve gelegen aan de hoek met de Pezelhoekstraat. Losse, lage bestanddelen onder pannen zadeldaken met overstekende dakrand op houten modillons, grosso modo L-vormig gegroepeerd rondom een deels verhard erf met siertuintje in plaats van de vroegere vaalt. Boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type. Ten zuidoosten, een voormalige hopast aan de straatzijde. Ten noordoosten, populierenrij als begrenzing van nabijgelegen hoeve nummer 10 met grosso modo analoge opstelling van de hoevegebouwen.

Ten noordwesten van het erf: boerenhuis met een staltravee + voormalig wagenhuis (?), heden garage + vier traveeën + één opkamertravee rechts, onder doorlopend zadeldak met twee dakvensters (laadluiken) voorzien van windborden. Volgens de bewoners met oude kern uit de 18de eeuw, echter 19de- en 20ste-eeuws uitzicht. 19de-eeuwse kozijnen met grote roedeverdeling en recentere luiken (eerste kwart van de 20ste eeuw). Voorts recenter houtwerk (eerste kwart van de 20ste eeuw?): beluikt kruisvenster voorzien van schuiframen voor de opkamer, en verbreed venster met beluikt drielicht onder ijzeren I-balk links van de aangepaste deur. Achtergevel met recent aangebouwde grote stal.

Ten noordoosten: deels versteende dwarsschuur met stalgedeelte (nok loodrecht op het boerenhuis), uit de eerste helft van de 19de eeuw (?). Behouden stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting rechts in de erfgevel; met bakstenen vullingen in de achtergevel. Links en rechts bevinden zich aanbouwsels, onder meer een stalvleugel links.

Voormalige hopast van één bouwlaag onder overstekend zadeldak (nok loodrecht op het boerenhuis, Vlaamse pannen), uit het laatste kwart van de 19de eeuw(?); behouden gek. Donkerrode baksteenbouw met onder meer muurankers ter hoogte van de droogvloer. Rechthoekige poortjes onder houten balk.

 


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1989


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31024 (Geraadpleegd op 31-03-2020)