erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 31026   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31026

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Van de weg af gelegen hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw, gedeeltelijk omzoomd met doornhaag en knotpopulieren. Losse, lage bestanddelen van verankerde donkerrode baksteen onder pannen zadeldaken met overstekende dakrand op houten modillons, U-vormig gegroepeerd rondom een met grint bedekt erf. Laag ommuurde putvaalt voor de stalvleugel. Het bakhuis en de moestuin bevinden zich respectievelijk achter en links van de boerenwoning. Respectievelijk ten westen en zuiden van vermeld geheel, liggen het wagenhuis en de voormalige hopast, heden een stal. Drenkplaats achter laatstgenoemde. Nieuwe stroschuur ten zuiden.

Ten noordwesten van het erf: boerenhuis van vijf traveeën + twee opkamertraveeën rechts onder doorlopend zadeldak; jaartal 1814 in kerfsneetechniek op de onderdorpel van het houten opkamerkozijn links. Twee kelderopeningen onder de opkamer: getraliede rechthoekige kozijnen verdiept in getoogde omlijsting. Rechthoekige muuropeningen. Opkamervensters en deur met behouden houtwerk: kruiskozijnen met beluikt beneden- en getralied (binnenzijde) bovenvak, kozijndeur met eenvoudig bovenlicht en in kerfsneetechniek versierde tussendorpel. Recentere kozijnen opgenomen in rechthoekige omlijsting voor de twee vensters links van de deur: een klooster- en een kruiskozijn, allebei met kleine roedeverdeling in het bovenvak en luiken. Voorts nieuwe ramen. Achtergevel: twee rechthoekige kelderkozijnen met houten spijlen, onder de twee houten kruiskozijnen (19de eeuw) met schuiframen en luiken van de opkamer.

Ten zuidoosten: stal (nokrichting parallel aan het boerenhuis); jaartal 1837 van gele bakstenen opgenomen in het metselverband van de rechter zijpuntgevel. Aangepaste muuropeningen. Zijpuntgevels: muurvlechtingen, dichtgemetseld uilengat rechts.

Ten noordoosten: versteende dwarsschuur (nokrichting loodrecht op het boerenhuis) met oude kern uit het eerste kwart van de 19de eeuw (?). Voor het erf gelegen wagenhuis uit het eerste kwart van de 19de eeuw (?). Stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting onder overstekend zadeldak op houten modillons. Vier aan elkaar gekoppelde poorten met houten hekken. Rechter zijpuntgevel: behouden lemen vullingen onder de bebording van de top. Bakstenen linker zijpuntgevel. Recentere aanbouwsels.

Overige gebouwen zonder verdere noemenswaardigheden.

 


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1989


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31026 (Geraadpleegd op 30-03-2020)