erfgoedobject

Boerenhuis

bouwkundig element
ID: 31032   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31032

Beschrijving

Nr. 33. Aan de straat ingeplant boerenhuis, vermoedelijk ook voormalige molenaarswoning, aanleunend bij het langgestrekte type tengevolge van normale uitbreidingen; thans leegstaand. Gekasseid voorpleintje; geplaveide stoep. R. van de woning, toegangshek naar het achterliggend erf; bakstenen hekpijlers met piramidale bekroning. Ter hoogte van de l. gelegen nieuwe bouw (nr. 35), stond tot in 1923 een houten staakmolen van ca. 1700 z.g. "Steentjemolen"; sindsdien opgesteld te Merkem alwaar z.g. "Beukelaremolen", sinds 1958 buiten werking en gerestaureerd in 1983-1984.

Lage boerenwoning thans met vijf trav. + twee opkamertrav. + twee trav. + drie staltrav. r., onder doorlopend zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen) met overstekende dakrand op houten modillons; een bouwnaad tussen de tweede en derde trav. wijst op een latere uitbreiding met twee trav. l., van de oorspronkelijke boerenwoning met jaartal 1777 van gele bakstenen opgenomen in het metselverband van de thans ingebouwde, oorspronkelijke l. zijpuntgevel uitlopend op schoorsteen met hoekbanden van gele baksteen, ook nog deels aanwezig bij de schoorsteen r.; een bouwnaad tussen het woon- en stalgedeelte verwijst eveneens naar de latere toevoeging van de drie staltrav. r. Vlg. omwoner fungeerde l.g. een tijdlang als maalderij cf. ook het laadluik. Verankerde donkerrode baksteenbouw, witbeschilderd bij het woongedeelte op gecementeerde plint met schijnvoegen. Houten Mariakapelletje boven de deur l. Twee kelderopeningen onder de opkamer: rechth. kozijnen met houten spijlen, verdiept in getoogde omlijsting. Houten bolkozijnen met luiken, verdiept in korfboogof rechth. omlijsting. Aangepaste deuren en venster r. Stalgedeelte: rechth. muuropeningen met kozijnen. Achtergevel: getoogde kelderopening onder het centrale opkamervenster, voorts rechth. muuropeningen vnl. met kozijnen. R. zijpuntgevel afgewerkt met muurvlechtingen; korfboognisje op zolderhoogte.

Erf: lage dientsgebouwen uit XIX en XX zonder verdere noemenswaardigheden. DEVLIEGHER L., De molen in West-Vlaanderen (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, IX) Tielt-Weesp, p. 229.

DEVYT C., Westvlaamse windmolens. Inventaris volgens de toestand op 1 januari 1965, Brugge, 1966, p. 95.

LEEUWERCK E., De watermolen en de 15 windmolens te Poperinge, ten jare 1850 II (Aan de Schreve, I, 4, 1971, p. 8-9).


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Boerenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31032 (Geraadpleegd op 01-04-2020)