erfgoedobject

Ferme Canada

bouwkundig element
ID: 31033   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31033

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Ferme Canada
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

'Ferme Canada' volgens het opschrift van gevelstenen in de rechter zijgevel van de boerenwoning. Hoeve met losse, lage bestanddelen van verankerde donkerrode baksteen onder pannen zadeldaken met overstekende dakrand op houten modillons, gegroepeerd rondom een grotendeels met bakstenen verhard erf. In onbruik geraakte oprit vanaf de Elverdingseweg, heden vervangen door verharde erfoprit vertrekkend tegenover het Britse oorlogskerkhof 'Canada Farm British Cemetery 1914-1918'. Dit kerkhof is gelegen aan de Elzendammestraat (grondgebied Elverdinge) en verwijst naar de hospitaalfunctie van de hoeve tijdens de Eerste Wereldoorlog. Mariakapelletje uit de 20ste eeuw aan de straatzijde.

Ten noordwesten van het erf: op de oorspronkelijke plaats heropgebouwd boerenhuis gedateerd 1925 door middel van gevelsteen in de rechter zijgevel. Volgens de bewoners brandde de oorspronkelijke boerenwoning af tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze dateerde vermoedelijk uit de tweede helft van de 18de eeuw volgens de oudere muurpartijen van het huidige boerenhuis, zie onder meer hoekbanden van gele bakstenen rechts. Mimetische wederopbouw, zie de traditionele ordonnantie met zes traveeën + twee opkamertraveeën rechts onder doorlopend zadeldak met dakruitertje, het gebruik van gele bakstenen voor de strekse lateien van de getoogde muuropeningen met arduinen lekdrempel, de vensterluiken, het centrale dakvenster met windborden en laaddeur, en het rondbogig Marianisje in omlijsting van kleine grijze bakstenen in de top van de rechter zijgevel. Links en rechts liggen lage aanbouwsels. In het verlengde links van het boerenhuis bevindt zich een stal (voormalig wagenhuis ?) met oude kern van 1762 volgens de jaarankers van de rechter zijgevel met rond uilengat in de top; ook scherpe dakhelling. Aangepaste muuropeningen.

Ten zuidoosten: een stalvleugel (nokrichting parallel aan het boerenhuis). Oude kern uit de tweede helft van de 18de eeuw volgens de deels behouden erf- en rechter zijpuntgevel; erin opgenomen wagenhuis links en kelder rechts. Muurvakken afgelijnd met tandlijst. Rechthoekige schuurpoorten. Asemgaten.

Ten noordoosten: een hopast (nokrichting loodrecht op het boerenhuis) uit het laatste kwart van de 19de eeuw (?). Afdak aan erfzijde. Twee behouden gekken.

Aan de erfoprit: een recentere loods.

 


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1989


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Ferme Canada [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31033 (Geraadpleegd op 31-03-2020)